Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustalanie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych placówki medycznej”- patronat medialny07.03.2010


słowa kluczowe: konferencja

W dniu 20 kwietnia br. w Sali Senatu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustalanie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych placówki medycznej”.

Konferencja  jest kontynuacją naukowej dyskusji o potrzebach, sposobach i zakresach kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Tematyka  konferencji skupia się wokół potrzeby istnienia wytycznych medycznych w postępowaniu lekarskim, zasadach ich ustalania i kontrolowania oraz odniesieniu płatnika do tych wytycznych. Brak istnienia standardu postępowania medycznego jest niekorzystny zarówno dla lekarza wykonującego, zakładu opieki zdrowotnej oraz płatnika. Każdy z wymienionych podmiotów może poprzez istnienie standardu w specjalnościach medycznych poprawić jakość obsługi pacjentów i zracjonalizować koszty działalności, w sytuacji niedoboru finansów na ochronę zdrowia ma to duże znaczenie.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • Znaczenie badań epidemiologicznych dla kontraktowania świadczeń
  • Potrzeby, sposoby i zakres kontraktowania świadczeń zdrowotnych.
  • Odniesienie płatnika do wytycznych medycznych w postępowaniu lekarskim
  • Potrzeba istnienia standardów medycznych
  • Rozliczanie podań chemioterapii w ramach leczenia szpitalnego
  • Koszt potencjału zakładu medycznego

Konferencja kierowana jest nie tylko do środowiska medycznego i studentów ale również do wszystkich zainteresowanych powyższym tematem. Lekarze medycyny i stomatologii (bez ograniczeń specjalizacyjnych) otrzymają za udział w niej 5 punktów edukacyjnych.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Konferencji www.wco.pl/konferencja2010/ 

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  Rejestracja on-line
(do 16.04.2010 r.)
Rejestracja na miejscu
(20.04.2010 r.)
Studenci 25 zł 50 zł
Pozostali uczestnicy 100 zł 150 zł

studenci podczas rejestracji będą zobowiązani do okazania legitymacji studenckiej

Biuro Organizacyjne Konferencji

Mgr Karolina Bogusz
Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości 
tel. (061) 885-06-48
e-mail: karolina.bogusz@wco.pl

ISSN 1689-7730