Wirus HIV- czy zawsze wygra z nami w chowanego?07.05.2010

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: wirus, HIV, limfocyty

Naukowcy z Barcelony odkryli nową właściwość wirusa HIV. Okazuje się, że najprawdopodobniej wykorzystuje on właściwość komórek dendrytycznych (DC ang. dendritic cells) w celu infekowania komórek CD4+. Komórki DC są to komórki układu immunologicznego, które odpowiadają za prezentację antygenu. Kiedy we krwi znajdzie się patogen komórki te wchłaniają go i poddają lizie (rozkładowi enzymatycznemu). Część cząsteczek poddawana jest następnie proteolizie w tzw. proteasomach. Uzyskane fragmenty patogenu są następnie wykorzystywane przy "uczeniu" innych komórek układu odpornościowego (limfocytów CD8+) jak walczyć z takim patogenem.

Proces lityczny jest kontrolowany przez komórki i może być zatrzymany, aby móc stymulować inne komórki układu odpornościowego nawet w przypadku nieobecności danego patogena. Ponadto fragmenty danego mikrorganizmu są przekazywane innym komórkom DC w celu zwiększenia odpowiedzi immunologicznej. Przekazanie to odbywa się za pomocą egzosomów- specjalnych pęcherzyków wydzielanych przez komórkę. W podobny sposób odbywa się również uczenie komórek CD4+ specyficznej odpowiedzi na ten antygen.

Różnego rodzaju patogeny nauczyły się w różny sposób unikać lub wykorzystywać system obronny organizmu. Wirus HIV wykorzystuje fakt, że w dojrzałych komórkach dendrytycznych proces lizy jest zatrzymywany i patogen jest "przechowywany". Ponieważ komórki DC mają za zadanie "uczyć" inne komórki rozpoznawania pobranych patogenów, kontaktują się z dużą liczbą innych komórek układu odpornościowego. Niestrawione wiriony HIV (podobnie jak egzosomy) są uwalniane w momencie, kiedy komórka jest w bezpośrednim kontakcie z limfocytem T CD4+, a wirus może zaatakować ten limfocyt. Ponieważ kontakt komórek DC z limfocytem trwa stosunkowo krótko, dana komórka DC może zainfekować cały szereg limfocytów CD4+ w stosunkowo krótkim czasie.

Co ciekawe niedojrzałe i dojrzałe komórki dendrytyczne mają inne właściwości. Niedojrzałe komórki DC są bardziej podatne na infekcję wirusem, natomiast dojrzałe z większym prawdopodobieństwem mogą uczestniczyć w transinfekowaniu komórek CD4+. W przypadku późnego etapu infekcji wirusem HIV w organizmie pojawiają się różnego rodzaju patogeny, w związku z czym wzrasta ilość lipopolisacharydu. Podejrzewa się, że to z kolei może stymulować dojrzewanie komórek dendrytycznych i dalsze przyspieszenie ekspansji wirusowej.

Odkrycie to może pomóc przy opracowaniu nowych leków i szczepionek przeciw wirusowi HIV, lecz należy pamiętać, że cały opisany powyżej proces to nadal teoria, która czeka na dalsze potwierdzenia.

Źródło:

  1. HIV and Mature Dendritic Cells: Trojan Exosomes Riding the Trojan Horse?
    Nuria Izquierdo-Useros1, Mar Naranjo-Gómez2,3, Itziar Erkizia1, Maria Carmen Puertas1, Francesc E. Borràs2,3, Julià Blanco1,3, Javier Martinez-Picado1,4*
    http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1000740

ISSN 1689-7730