Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Konferencja Next Generation Sequencing 2010- trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce07.05.2010


słowa kluczowe: DNA, konferencja, diagnostyka, sekwencjonowanie

21 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona technologii Next Generation Sequencing. Organizatorem spotkania jest Centrum Edukacji Medycznej, które od ponad dwóch lat cyklicznie przeprowadza szkolenia, konferencje i warsztaty z zakresu biologii molekularnej. Tworzeniu programu przyświecała idea przedstawienia z różnych perspektyw bogatych zastosowań NGS w trendach światowych i przyszłości wdrożenia tej metody w Polsce.

Pierwszy blok konferencji poświęcony zostanie omówieniu rewolucji w sekwencjonowaniu, jaką wprowadziła metoda NGS i różnych możliwości jej zastosowania. W kolejnym zostaną poruszone kwestie technologii. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wszyscy dostawcy platform NGS, tak aby uczestnicy mieli możliwość zorientowania się w dostępności i kosztach zakupu sprzętu. W ostatnim, trzecim bloku, prowadzący skoncentrują się na zastosowaniu technologii w kontekście genetyki człowieka.

Głównym zamierzeniem organizatora jest umożliwienie zainteresowanym powyższą tematyką  spotkania ekspertów krajowych i zagranicznych, podjęcie debaty o NGS - trendach światowych i przyszłości technologii w Polsce.

Dokładny program konferencji i formularz zgłoszeniowy pod adresem:

http://www.cemed.pl/spotkania/2010/ngs/index.php

ISSN 1689-7730