Sprawozdanie z Kongresu.07.06.2010

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: konferencja

W dniach 7-10 maja na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie odbył się Szósty Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców w Warszawie. Była to międzynarodowa konferencja, podczas której studenci medycyny z całego świata mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych. Konferencję podzielono na sesje tematyczne, z których kilka odbywało się jednocześnie. Nad wystąpieniami młodych naukowców czuwały specjalnie powołane Rady Naukowe, które jednocześnie oceniały poszczególne wystąpienia. Zakres omawianych badań był bardzo różny. Od badań opartych o ankiety przez studium przypadku, badania statystyczne aż po badania molekularne. Następnie odbyły się wykłady znanych naukowców:

 • prof. Adam Torbicki -"Pulmonary embolism" (Zatorowość płucna)
 • prof. David van Bodegom -"Healthy ageing- the future of medicine" (Zdrowe starzenie - przyszłość medycyny)
 • prof. Adam Gorski- "What makes medical research ethical" (Co powoduje, że badania medyczne są etyczne)

Potem przeprowadzono bardzo ciekawe warsztaty, na których uczestnicy mogli poznać praktyczne aspekty związane z wybranym tematem. Uczestnicy byli również zaproszeni na "Boogie bankiet" oraz koncert zespołów Enej, Farbenlehre i IRA. Na koniec kongresu nastąpiło uroczyste rozdanie nagród poprzedzone występem studenckiej orkiestry.

Tematyka poruszana podczas wystąpień obejmowała:

 • badania podstawowe i przedkliniczne
 • laryngologię
 • transplantologię
 • kardiochirurgię
 • choroby wewnętrzne
 • ortopedię i fizjoterapię
 • psychiatrię i psychologię kliniczną
 • ginekologię i położnictwo
 • biologię molekularną i genetykę
 • medycynę rodzinną
 • chirurgię ogólną
 • stomatologię
 • dermatologię
 • alergologię i pulmonologię
 • choroby zakaźne
 • pediatrię
 • chirurgię naczyniową
 • endokrynologię i diabetologię
 • neurologię
 • kardiologię
 • chirurgię szczękową
 • farmację
 • nauki o zdrowiu i epidemiologię
 • neurochirurgię
 • onkologię i hematologię
 • telemedycynę i obrazowanie medyczne
 • chirurgię onkologiczną
 • urologię
 • okulistykę

Warsztaty zorganizowane podczas konferencji to:

 • sercowo-naczyniowy
 • warsztaty chirurgii ogólnej
 • warsztaty pulmonologiczne
 • warsztaty hematologii dziecięcej
 • warsztaty chirurgii naczyniowej
 • warsztaty seksuologii
 • warsztaty umiejętności komunikacji w praktyce klinicznej
 • warsztaty anatomiczne
 • warsztaty chirurgiczne
 • warsztaty neurologiczne
 • warsztaty nefrologii dziecięcej
 • warsztaty EMSA
 • warsztaty neurochirurgiczne
 • warsztaty oftalmologiczne

Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana. Mimo dużej ilości odbywających się jednocześnie wystąpień i warsztatów wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Wszystkim uczestnikom życzymy kontynuacji ich badań, a organizatorom kolejnych udanych konferencji.

Strona patronatu

ISSN 1689-7730