Sprawozdanie z konferencji "Next Generation Sequencing 2010 – trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce"07.07.2010


słowa kluczowe: konferencja, diagnostyka, sekwencjonowanie

21 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca tematyki sekwencjonowania genomu ludzkiego. Wydarzenie miało wymiar międzynarodowy, centrum konferencyjne gościło pod swoim dachem prelegentów z wielu krajów Europy Zachodniej – najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie sekwencjonowania DNA. Słuchaczami byli pracownicy naukowi, doktoranci, diagności laboratoryjni, genetycy. Centrum Edukacji Medycznej CEMED zaprosiło grono znamienitych profesorów z dziedziny biotechnologii, biologii molekularnej i genetyki. Patronat naukowy nad konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Głównym celem spotkania było umożliwienie ludziom, zajmującym się na co dzień badaniami nad sekwencjonowaniem genomu ludzkiego, wymiany doświadczeń. Na spotkaniu obecni byli wszyscy znaczący na rynku dostawcy platform do sekwencjonowania: Illumina, Roche oraz Applied Biosystems, dostawca odczynników do biologii molekularnej: Perlan Technologies oraz dostawca oprogramowania wykorzystywanego w technologii NGS: Selvita. W programie nie zabrakło dyskusji. Najciekawsza jej część dotyczyła kwestii etycznych związanych z wykorzystaniem genomu konkretnych pacjentów. Eksperci z krajów gdzie technologia NGS jest już ugruntowana opowiadali o swoich doświadczeniach w rozwiązywaniu w praktyce problemów etycznych w badaniach klinicznych, diagnostyce, terapiach celowanych oraz w badaniach nad nowymi lekami. Ta problematyka bardzo zaciekawiła przedstawicieli polskich ośrodków naukowych, którzy dopiero co planują zakup sprzętu i wdrożenie tej technologii w instytutach, w których pracują. Z ankiet przeprowadzonych pod koniec konferencji, jasno wynika, że przebieg oraz poziom merytoryczny spotkania spełniły wymagania na poziomie europejskim. Sala wykładowa była  wypełniona po brzegi, słuchacze aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, zadając potem pytania ściśle dotyczące konkretnych wykładów.

Postęp w badaniach nad różnymi metodami sekwencjonowania jest bardzo duży. Dzięki takim metodom jak pirosekwencjonowanie czy sekwencjonowanie z użyciem odwracalnych terminatorów już wkrótce w laboratoriach diagnostyki medycznej może pojawić się sekwencjonowanie genomu pacjenta. Z tego powodu istotne znaczenie mają konferencje takie jak „Next Generation Sequencing”, dzięki której lekarze mogą lepiej zrozumieć i wykorzystać badania na poziomie genomu.

 

ISSN 1689-7730