Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Poznano strukturę adenowirusa07.09.2010

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: wirus, adenowirus

Na łamach prestiżowego tygodnika „Science” ukazał się artykuł opisujący strukturę adenowirusa piątego rozwiązaną z dużą rozdzielczością. Struktura została rozwiązana za pomocą niskotemperaturowej  odmiany mikroskopii elektronowej (ang. cryo–electron microscopy).

Ludzkie Adenowirusy są to wirusy powodujące między innymi choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz wzroku.

Na rozwiązaną strukturę składają się białka „hekson”, „penton”, których struktura znana była już wcześniej oraz białka IIIa, VIII i IX, których stuktura i umiejscowienie nie były wcześniej znane. Białka te budują symetryczny kapsyd- otoczkę chroniacą dwuniciowy DNA wirusa. Rozwiązanie struktury pozwoliło na poznanie dokładnych oddziaływań pomiędzy białkami i lepsze zrozumienie budowy tego wirusa, co może ułatwić projektowanie leków blokujących poprawne składanie wirionów. Ponadto poznanie fragmentów białek znajdujących się na zewnątrz wirusa może pomóc w projektowaniu leków wiążących się do otoczki.

Mamy nadzieję, że dalsze badania wkrótce doprowadzą do powstania nowych farmaceutyków przeciwwirusowych.

Literatura

Liu H, Jin L, Koh SB, Atanasov I, Schein S, Wu L, Zhou ZH; Atomic structure of human adenovirus by cryo-EM reveals interactions among protein networks; Science; 329(5995):1038-43

ISSN 1689-7730