Nowatorska metoda usunięcia guza mózgu09.01.2009

autor: Milena Pietrzykowska
słowa kluczowe: nowotwór, leczenie, mózg, guz

Ostatnie dni listopada stały się momentem przełomowym dla polskiej neurochirurgii – po raz pierwszy przeprowadzono zabieg usunięcia guza mózgu przy jednoczesnej obserwacji aktywności włókien nerwowych. Ta skomplikowana operacja była możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania StealthViz DTI. Umożliwia ono monitorowanie czynności i funkcji włókien nerwowych chorego podczas trwania operacji. Uzyskane dane są następnie analizowane przez system i wykorzystywane do nawigacji neurochirurgicznej, która pozwala na precyzyjne usunięcie nowotworu bez ryzyka wystąpienia u chorego jakichkolwiek powikłań pooperacyjnych.

Metoda ta została zastosowana przez zespół profesora Mirosława Ząbka z Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie podczas operacji przeprowadzonej u młodego mężczyzny, u którego zdiagnozowano guza mózgu o bardzo trudnym i niebezpiecznym położeniu. Jednym z powodów, dla którego zdecydowano się na zastosowanie nowej metody było niezwykle niekorzystne położenie nowotworu, tj. w okolicy odpowiedzialnej za czynności ruchowe połowy ciała. Z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do traktografii, lekarze mogli na bieżąco śledzić funkcjonowanie poszczególnych dróg nerwowych, również tych zlokalizowanych w sąsiedztwie guza. Dzięki analizie przeprowadzonej przez system StealthViz DTI stało się możliwe dokładne zaplanowanie dotarcia i usunięcia nowotworu w taki sposób, aby nie uszkodzić żadnej ze struktur mózgowych. „Przy pomocy tych metod chirurg jest w stanie dokładnie zlokalizować położenie guza mózgu, ocenić jak blisko guza przechodzą włókna nerwowe i jakie są ich relacje z mózgiem, ale w żaden sposób nie przekłada się to na przebieg operacji” - wyjaśnił profesor Ząbek. Dodał również, że "(...) z tych przyczyn, aż do chwili obudzenia się chorego po operacji, nie wiemy, czy operując pacjenta, która ma guza w okolicy ruchowej, nie uszkadzamy dróg nerwowych w tym obszarze i nie spowodujemy porażenia”.

Oprogramowanie do traktografii StealthViz DTI weszło do praktyki medycznej od grudnia 2008 roku. „ Operacje wykonywane przy pomocy tej metody są wielką szansą na lepszą jakość życia chorych po operacjach mózgu” - podkreślił profesor Ząbek. Klinika Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego jest jednym z pierwszych ośrodków w Europie, który testował ten system. Wkrótce planowany jest zakup nowego oprogramowania i wprowadzenie tej nowej metody do rutynowych zabiegów.

Źródło:

  1. serwis www.pap.com.pl 25/11/2008

Artykuły o powiązanej tematyce: rak żołądka, rak płuca, rak piersi powodowany przez mutację w genie BRCA1, nowotworowe komórki macierzyste, immunoterapia w terapii czerniaka, wirusoterapia w leczeniu nowotworów oraz wykorzystanie bakterii w walce z nowotworami.

ISSN 1689-7730