Dlaczego szczep Zair wirusa Ebola jest tak zabójczy?07.11.2010

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: wirus, EBOLA

Wirus Ebola, szczep Zair (ZEBOV, ang. Zaire Ebola Virus) jest jednym z wirusów z grupy Filoviridae, które wywołują wirusowe gorączki krwotoczne. Jest on niezwykle groźny, gdyż powoduje śmierć nawet 90% zainfekowanych osób. Naukowcom z Gabonu i Francji udało się rozwiązać część zagadki tak wysokiej śmiertelności. Uczeni porównali próbki krwi pobrane zarówno od osób, które przeżyły jak i od osób, które zmarły na skutek infekcji wirusem Ebola. Próbki pochodzily od osob zarazonych wirusem podczas wybuchow choroby, które miały miejsce na terenie Gabonu i Republiki Konga w latach 1996-2003. Główną różnicą pomiędzy osobami którym udało się przetrwać infekcję, a tymi które zmarły jest różny poziom limfocytów CD4 oraz CD8. U osób zarażonych występuje masowa zagłada (apoptoza i apoptozopodobna programowana śmierć komórek) tych komórek układu odpornościowego. Podczas infekcji następuje również zwiększenie produkcji cytokin odpowiadających za reakcję zapalną, jednocześnie poziom interferonu α (IFNα) jest poniżej wykrywalności.
U osób które nie przeżyły poziom produkowanych przez komórki dendrytyczne oraz monocyty cytokin, chemokin i czynników wzrostu rósł do niezwykle wysokich wartości, powodując "burzę cytokin". Jendocześnie następowało blokowanie produkcji interferonów (substancja przeciwwirusowa) oraz brak specyficznej odpowiedzi immunologicznej powodowanej głównie przez limfocyty T CD4 i CD8. Śmierć wspomnianych limfocytów T była najprawdopodobniej wyzwalana za pomocą mechanizmu Fas/FasL i w mniejszym stopniu przez mechanizm TNF-TRAIL, z drugiej strony mogła być też powodowana infekcją i "wyłączeniem" komórek dendrytycznych. Takie ograniczenie zdolności obronnych organizmu powodowało niezwykle wysoką śmiertelność wśród zarażonych osób.
Można mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się wykorzystać to odkrycie w celu zaprojektowania skutecznej obrony przed wirusem Ebola. Należy jednak pamiętać, że ze wzgledu na niewielką liczbę przypadków chorobowych, liczba próbek użytych do badań była znacznie ograniczona. W związku z czym uzyskane wyniki będą wymagać dalszego potwierdzenia w przyszłości.

Źródło:

  • http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0000837

ISSN 1689-7730