Fexinidazol - nowy lek na śpiączkę afrykańską.07.01.2011

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: leczenie, leki, trypanosoma, śpiączka, fexinidazol

Śpiączka afrykańska wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju Trypanosoma. Szacuje się, że obecnie jest około 60 tysięcy zarażonych osób. Stosowane dotychczas leki są mało skuteczne, toksyczne oraz niewystarczające. Nową nadzieją jest lek o nazwie fexinidazol (podstawiony grupą parametylotiofenoksymetylową w pozycji 2 5-nitroimidazol), który pomyślnie przeszedł testy na zwierzętach. Wszystko wskazuje, że jest to lek dobrze tolerowany, bezpieczy i skuteczny. Istotną zaletą leku jest dobra dystrybucja przy podaniu doustnym.  W organizmie szybko metabolizowany jest do dwóch pochodnych- sulfoksydowej i sulfonowej, które odpowiadają za znaczną część efektu terapeutycznego.
Lek został odkryty dzięki przeszukaniu ponad siedmiuset składników nitroheterocyklicznych z różnych źródeł pod kątem właściwości przeciwpasożytniczych i potencjału genotoksycznego. Jeśli lek pozytywnie przejdzie dalsze badania kliniczne, będziemy dysponowali nową potężną bronią przeciw Trypanosoma gambiense i Trypanosoma rhodesiense.

Źródło:

 

  • http://www.plosntds.org/article/info:doi/10.1371/journal.pntd.0000923

ISSN 1689-7730