Marker tworzenia przerzutów nowotworowych07.02.2011

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe: nowotwór, guz, marker

Choroby nowotworowe są obecnie spotykane coraz częściej. Sam fakt zachorowania nie jest jednak najgorszy. Guz może zostać wycięty, napromieniony lub potraktowany chemioterapią. To czego boimy się najbardziej to możliwość powstania wznowy lub przerzutów. Lekarze potrafią określić na podstawie dotąd zebranych danych statystycznych czy w danym typie nowotworu przerzuty występują częściej lub rzadziej i jak często można się spodziewać wznowy. Jednak ciągle brakuje molekularnych markerów mogących informować o powstaniu przerzutów.

W czasopiśmie „Journal of Clinical Investigation“ ukazało się doniesienie na temat wykrywania biomarkera RNA CPE-delta N w komórkach dwóch nowotworów – guza neuroendokrynnego i raka wątrobowokomórkowego. Produkt genu CPE-delta N zwiększa poziom ekspresji znanego genu odpowiadającego za występowanie przerzutów o nazwie Nedd9. Podwyższona ekspresja genu Nedd9 zwiększa ilość podziałów komórek nowotworowych i stymuluje ich inwazyjność. Określenie poziomu RNA genu CPE-delta N pozwala z 90% dokładnością określić w raku wątrobowokomórkowym, że wystąpiły przerzuty, a po porównaniu poziomów RNA z otaczającymi tkankami z 92% pewnością, że w ciągu 2 lat wystąpi przerzut lub wznowa i z 76% że nie wystąpi.

Ze względu na swoją funkcję gen CPE-delta N może być tez celem terapii przeciwnowotworowej przy pomocy np. antysensownego RNA. Obecnie planuje się potwierdzenie przydatności tego markera w innych typach nowotworów oraz badania na większej niż dotychczas populacji.

Źródło:

Terence K. Lee, Saravana R.K. Murthy, Niamh X. Cawley, Savita Dhanvantari, Stephen M. Hewitt, Hong Lou, Tracy Lau, Stephanie Ma, Thanh Huynh, Robert A. Wesley, Irene O. Ng, Karel Pacak, Ronnie T. Poon, Y. Peng Loh An N-terminal truncated carboxypeptidase E splice isoform induces tumor growth and is a biomarker for predicting future metastasis in human cancers J Clin Invest. 2011; doi:10.1172/JCI40433

 

ISSN 1689-7730