Nowa broń w walce z HIV07.02.2011

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe: RNA, HIV, leki

Jak donosi „Science Translational Medicine” wysoką skuteczność w badaniach prowadzonych na myszach wykazuje nowy lek przeciw wirusowi HIV. Jest to cząsteczka RNA, która atakuje wirusa na 2 różne sposoby. Przez naukowców została nazwana chimerą. Chimera zbudowana jest właściwie z dwóch różnych typów RNA. Pierwszym jest siRNA, zaprojektowane tak, by blokować ekspresję dwóch genów- tat i rev, potrzebnych do replikacji HIV. Drugim jest aptamer, który wiąże się z białkiem gp120, znajdującym się zarówno na powierzchni wirusa jak i infekowanych przez niego komórek. Aptamer ten pełni podwójną rolę. Umożliwia dostarczenie siRNA do zainfekowanych komórek oraz blokuje rozprzestrzenianie się wirusa we krwi. Jak pokazały badania na myszach sam aptamer również znacząco obniża ilość cząstek wirusa krążących we krwi. Niektórzy naukowcy mają wątpliwości co do roli siRNA. Jednak siRNA zostały wykryte w zainfekowanych limfocytach, co znaczy że trafiają do celu. Obserwowano również spadek ekspresji genów tat i rev w tych limfocytach oraz produkty ich cięcia. Niewiadomą pozostaje ilość limfocytów z aktywnością siRNA. Należy również dodać, że chimera nie zabija zainfekowanych komórek, wobec tego nie jest w stanie wyleczyć choroby. Następnym krokiem powinna być próba stworzenia terapeutyku, zawierającego takie cząsteczki siRNA, które zabijałyby zainfekowane limfocyty.

Lek może być potencjalnie stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapeutykami. Aktywność antywirusowa utrzymuje się przez ok. tydzień, wobec czego niezbędne sa regularne iniekcje.Literatura:
1.Neff C et al. Sci. Transl. Med. 3, 66ra6 (2011)
2.http://www.nature.com/news/2011/110119/full/news.2011.30.html?WT.ec_id=NEWS-20110125

ISSN 1689-7730