Konferencja naukowa pt.: „Mukowiscydoza: większa świadomość – dłuższe życie” - patronat medialny07.03.2011


słowa kluczowe: konferencja, mukowiscydoza

Oddział Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny  IFMSA-Poland serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową pt.: „Mukowiscydoza: większa świadomość – dłuższe życie” organizowaną z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy. Konferencja odbędzie się dnia 12 marca (sobota) 2011 roku w godzinach 09:45 – 15:10 w sali A Centrum Kongresowo – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 37.
Rejestracji proszę dokonywać na  naszej stronie internetowej: www.ifmsa.ump.edu.pl

Planowany program konferencji:

09.45. - Rejestracja uczestników.
10.15. – 10.30.
Rozpoczęcie konferencji, uroczyste powitanie gości.

Słowo wstępne - prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu

10.30. - 11.00.

„Podłoże genetyczne, częstość występowania i nosicielstwo mukowiscydozy. Objawy choroby.”

11.00. – 11.30.
„Badania przesiewowe w kierunku CF oraz ich rola we wczesnej diagnostyce i możliwości podjęcia leczenia.”
prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu
11.30. – 12.00.
„Problemy gastroenterologiczne u chorych z mukowiscydozą.”

prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu

12.00. – 12.30.
„Rola lekarza rodzinnego w leczeniu mukowiscydozy.”
dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu
12.30. – 13.00. PRZERWA
13.00. – 13.30.
„Codzienność i wyzwania opieki pulmonologicznej nad dorosłymi z mukowiscydozą.”
dr med. Szczepan Cofta, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu
13.30. – 14.00.
„Gimnastyka oddechowa w mukowiscydozie.”
mgr Monika Domagalska, Szpital Kliniczny nr 5 im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
14.00. – 14.30.
„Niewydolność oddechowa – tlenoterapia, transplantacja i co jeszcze?.”
dr med. Szczepan Cofta, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu
14.30. – 15.00.
„Codzienne życie chorego. Wsparcie psychologiczne ze strony najbliższych w przebiegu choroby."
dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu
15.00. – 15.10.
Zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

 Konferencja została objęta patronatem honorowym przez
J.M.  prof. dra hab. med. Jacka Wysockiego
Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu

Patronat merytoryczny nad konferencją objął
 prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak
z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
UM w Poznaniu.

Patronat medialny
IGM Internetowa Gazeta Medyczna

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie 6 punktów edukacyjnych.

Organizację konferencji wspiera Fundacja MATIO z Krakowa. Fundacja niesie pomoc dzieciom dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. Adres internetowy Fundacji: www.mukowiscydoza.pl

 

ISSN 1689-7730