Ogłoszenia09.01.2009


słowa kluczowe:

Od dzisiejszego numeru zmieniamy trochę zasady formatowania tekstu.

Tytuły artykułów nie powinny być pisane tylko wielką literą.

Zwiększamy liczbę źródeł literaturowych do dwudziestu, choć nie zalecamy takiej liczby.

Uaktualnione wytyczne można znaleźć na stronie: http://hylostet.pl/igm/article/12/

ISSN 1689-7730