Od redakcji07.02.2009


słowa kluczowe:

Zapraszamy do czytania trzeciego numeru IGM Internetowej Gazety Medycznej. W niniejszym numerze można znaleźć artykuły o rewolucyjnej metodzie wymiany zastawek, diagnostyce przy użyciu metody PCR, oraz o bioterroryźmie zagrażającym życiu i zdrowiu.

Życzę miłej lektury.
W imieniu redakcji
Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730