2 w jednym07.07.2014

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe:

Kod genetyczny jest uniwersalny we wszystkich organizmach żywych. Jednak naukowców nurtowało pytanie czy mogą istnieć dwa systemy dekodujące. Czy z jednego mRNA mogą być równolegle syntetyzowane 2 zupełnie różne polipeptydy? Twierdząco na powyższe pytania odpowiedzieli badacze z Uniwersytetu w Tokio. Poprzez wprowadzenie odpowiednich mutacji w cząsteczkach tRNA oraz 23S rRNA a także użycie rybozymów w miejsce syntetaz aminoacylo-tRNA udało im się stworzyć system dekodujący informację zawartą w mRNA w sposób zupełnie inny niż naturalnie występujący. Użycie tegosystemu pozwala również na włączanie do białek aminokwasów naturalnie w nich nie występujących. Niezwykle istotne jest, że w komórkach E. coli równolegle funkcjonowały systemy "tradycyjny" oraz nowy. W przyszłości przeprogrramowanie kodu genetycznego może umożliwić nam produkcję białek o nieznanych dotąd właściwościach.

Literatura:

  1. Terasaka N, Hayashi G, Katoh T, Suga H; An orthogonal ribosome-tRNA pair via engineering of the peptidyl transferase center; Nat Chem Biol. 2014;10(7):555-7

ISSN 1689-7730