Wirusy narzędziem w zwalczaniu nowotworów07.05.2009

autor: Jakub Barylski
słowa kluczowe: nowotwór, wirus, leczenie

wirus

Ryc. Artystyczna wizja wirusa

Wirusoterapia to metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu wirusów w celu leczenia chorób człowieka i zwierząt. Choć to temat o którym mówi się już od dawna (pierwsze próby z wykorzystaniem tej technologii przeprowadzono jeszcze w latach 50-tych ubiegłego stulecia [1]), w ostatnim okresie pojawiły się nowe doniesienia potwierdzające skuteczność tego podejścia.

Dzięki zastosowaniu genetycznej modyfikacji wybranych wirusów z rodziny Adenoviridae otrzymano wirusy wykazujące znaczne powinowactwo do komórek nowotworów. Zmiany takiej można dokonać na kilka sposobów. Specyficzną replikację w obrębie nowotworu można osiągnąć np. przez modyfikację białek powierzchniowych wirusa odpowiedzialnych za jego wiązanie się do komórki gospodarza. Można także umieścić ważne dla jego replikacji białka pod kontrolą promotora, z którego ekspresja zachodzić będzie jedynie w zmienionych chorobowo tkankach. Zmodyfikowane w ten sposób wirusy to tak zwane adenowirusy replikujące się warunkowo (ang. CRADs - conditionally replicative adenoviruses) [1, 2]. Za ich pomocą można również dostarczyć do komórki transgen kodujący białko o działaniu przeciwnowotworowym [3]. Wirusy takie okazują się skuteczne w niszczeniu komórek raka jajnika [2]. Obiecującą strategią wydaje się zastosowanie modyfikowanych retrowirusów jako terapii pomocniczej względem chemioterapii. Doniesienia z kwietna tego roku sugerują, że wykorzystanie takiej kombinacji może być skuteczną bronią np. w walce z glejakiem (nowotworem mózgu) [2].

Źródło:

  1. Barnes MN, Coolidge CJ, Hemminki A, Alvarez RD, Curiel DT; Conditionally replicative adenoviruses for ovarian cancer therapy; Molecular cancer therapeutics; 2002 Apr;1(6):435-9.
  2. Tsuruta Y, Pereboeva L, Breidenbach M, Rein DT, Wang M, Alvarez RD, Siegal GP, Dent P, Fisher PB, Curiel DT; A fiber-modified mesothelin promoter-based conditionally replicating adenovirus for treatment of ovarian cancer; Clinical cancer research: an official journal of the American Association for Cancer Research; 2008 Jun 1;14(11):3582-8.
  3. Wu YM, Zhang KJ, Yue XT, Wang YQ, Yang Y, Li GC, Li N, Wang YG; Enhancement of tumor cell death by combining cisplatin with an oncolytic adenovirus carrying MDA-7/IL-24; Acta pharmacologica Sinica; 2009 Apr; 30(4):467-77.

Przeczytaj również artykuły poświęcone rakowi żołądka, rakowi płuca, nowotworowym komórkom macierzystym oraz immunoterapii w leczeniu czerniaka.

ISSN 1689-7730