Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Sprawozdanie z konferencji ,,Europejski Kodeks Walki z Rakiem” 07.05.2009

autor: Angelika Kuczmarska
słowa kluczowe: nowotwór, konferencja

Konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, która odbyła się 18.04.2009 r. poświęcona była tematyce nowotworów złośliwych, które stanowią trzecią pod względem liczby przyczynę zgonów we współczesnym świecie. Obecnie terapia chorób onkologicznych polega na operacjach chirurgicznych, radioterapii lub terapii lekami, niemniej nie dysponujemy metodami, które pozwoliłyby na wyeliminowanie chorób nowotworowych z listy istotnie zagrażających zdrowiu publicznemu zjawisk. Pomimo nowych technik diagnostycznych oraz metod leczenia, nowotwory  nadal są zbyt późno wykrywane, w związku z czym stosuje się prewencję pierwotną jako próbę opanowania sytuacji. Polega ona na takiej zmianie stylu życia, by można było uniknąć  agresywnych terapii. Na konferencji przedstawiony został program służący temu celowi, koordynowany przez  Panią Agnieszkę Dyzmann-Srokę, kierownika Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Podczas konferencji przedstawione zostały następujące wystąpienia: „Wprowadzenie do epidemiologii nowotworów oraz prezentacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” (mgr Agnieszka Dyzmann–Sroka), „Czynniki ryzyka raka płuc” (dr Beata Brajer), „Jaki wpływ na rozwój nowotworu może mieć dieta?  Żywnościowe produkty kancerogenne” (dr Wojciech Madaj), „Alkohol jako istotny czynnik ryzyka rozwoju nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani” (prof. dr hab. Wojciech Golusiński), „Wiedza o zdrowym stylu życia, nowotworach i profilaktyce nowotworów w województwie wielkopolskim– raport” (mgr Agnieszka Jędrzejczak), „Metody współczesnej profilaktyki raka jelita grubego” (mgr Patrycja Szachta), „Nowoczesne metody leczenia raka piersi. Rozwój badan nad etiopatogeneza nowotworów sutka a postęp w walce z rakiem” (dr n. med. Janusz Wasiewicz), „Postępowanie po zawodowym kontakcie pracownika służby zdrowia z wirusami przenoszonymi droga krwi– HBV, HCV, HIV” (dr med. Katarzyna Mazur-Melewska), „Współczesne standardy w diagnostyce zmian szyjki macicy. Szczepionka przeciw HPV dostępna na polskim rynku” (prof. dr hab. Witold Kedzia), „„Program Profilaktyki Raka Piersi”– ocena efektów leczenia po dwóch latach realizacji” (mgr Agnieszka Jędrzejczak),  „Czerniaki skóry - współczesne zasady diagnostyki, leczenia radykalnego i paliatywnego. Szczepionki genetyczne w immunoterapii czerniaka” (dr Dariusz Iżycki), „Kobieta zdolna do rodzenia po leczeniu nowotworów ginekologicznych- mit czy fakt?” (dr hab. med. Andrzej Roszak) oraz „Inwazyjny rak jelita grubego– nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu” (prof. dr hab. Michał Drews).

zdjęcie konferencja onkologiczna

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przybyło na nią ponad 200 osób, co pozwala przypuszczać, że jako przyszli pracownicy służby zdrowa będą mogli lepiej przeciwdziałać rakowi np. poprzez kierowanie osób z grup ryzyka na badania przesiewowe, czy zwiększanie świadomości społecznej.

Przeczytaj również artykuły o raku żołądka, raku płuca, raku piersi powodowanym przez mutację w genie BRCA1, nowotworowych komórkach macierzystych, immunoterapii w terapii czerniaka, wirusoterapii w leczeniu nowotworów i wykorzystaniu bakterii w zwalczaniu nowotworów.

ISSN 1689-7730