Od redakcji07.06.2009


słowa kluczowe:

Technlogia mikromacierzy jest od niedawna dostępna na polskim rynku badań medycznych. Ze względu na jej potencjalnie szerokie możliwości, w bieżącym numerze przedstawiamy artykuł poświęcony temu zagadnieniu oraz wywiad z Michałem Kaszubą- prezesem firmy, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła tą technologię w diagnostyce. Drugim zagadnieniem na jakie zwróciliśmy uwagę jest odkrycie i wykorzystanie the Sleeping Beauty- transpozazy, która może odmienić oblicze terapii genowej. Warto się też przyjrzeć konferencjom jakim patronuje nasze czasopismo oraz przeczytać o odkryciu przyczyn, dla których układ immunologiczny ma problemy ze zwalczaniem pierwotniaka Trypanosoma brucei. Zapraszam do lektury.

W imieniu redakcji

Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730