5-formylocytozyna a zmiana ekspresji genów07.01.2015

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe:

Oprócz czterech podstawowych zasad, w DNA występują jeszcze 5-metylocytozyna, 5-hydroksymetylocytozyna, 5-formylmetylocytozyna i 5-karboksymetylocytozyna. Pierwsza z nich jest znacznikiem epigenetycznym, mającym wpływ na ekspresję poszczególnych genów, kolejne 3 występują na poszczególnych etapach aktywnej demetylacji, czyli najprościej mówiąc- usuwania tego znacznika. Wiadomo, że 5-metylo- i 5-hydroksymetylocytozyna nie zmieniają struktury podwójnej helisy DNA, wpływają natomiast na jej trwałość. Badania opublikowane na łamach "Nature Structural & Molecular Biology" pokazują, że w przypadku 5-formylcytozyny mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Trwałość formylowanego DNA nie ulega zmianie, natomiast co ciekawe, zmienia się jego struktura. Mamy tutaj do czynienia z przejściem od "podstawowej" formy B-DNA, do tzw. F-DNA. Jakie biologiczne znaczenie może mieć taka zmiana? Poprzez zmianę fizycznych właściwości DNA może ona wpływać na zmianę ekspresji genów. Z formylowanym DNA mogą specyficznie wiązać się białka regulujące transkrypcję czy remodelujące chromatynę. Jest do doskonały przykład jak duże znaczenie mogą mieć nawet niewielkie chemiczne modyfikacje kluczowych dla funkcjonowania życia cząsteczek.

Literatura:

 

  • Raiber E, Murat P, Chirgadze DY, Beraldi D, Luisi BF, Balasubramanian S; 5-Formylcytosine alters the structure of the DNA double helix; Nat Struct Mol Biol. 2014 Dec 15. doi: 10.1038/nsmb.2936

 

ISSN 1689-7730