Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Trypanosoma– dlaczego układ immunologiczny ma problem?07.06.2009

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: DNA, przeciwciało, trypanosoma, śpiączka

W maju 2009 naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow opisali w Nature odkrycie tłumaczące zdolność Trypanosoma brucei– organizmu wywołującego śpiączkę afrykańską- do unikania układu odpornościowego żywiciela. Naukowcy donoszą, że zmienia on jedno ze swoich białek powierzchniowych- białko VGS (ang. variant surface glycoprotein– zmienna glikoproteina powierzchniowa), w ten sposób unikając wykrycia. Co ciekawe Trypanosoma wykorzystuje w tym celu zjawisko konwersji genowej. Proces ten polega na zamianie fragmentu dwuniciowego DNA na inny fragment, przy czym donor DNA nie podlega zmianom. W genomie pierwotniaka znajduje się ponad 200 nieaktywnych  kopii genów VGS w rejonach telomerowych chromosomów oraz 1600 „cichych genów” (ang. silent genes), z których 2/3 to pseudogeny. Każda z tych sekwencji może w całości lub części zastąpić aktywny gen VGS, powodując powstanie innego białka powierzchniowego, które nie jest znane mechanizmom obronnym zainfekowanego organizmu.
Odkrycie to zbliża nas do zrozumienia jednego z mechanizmów obronnych pasożytniczych jednokomórkowców oraz może przyczynić się do opracowania skuteczniejszych leków.

Źródło:

  1. Barry D., McCulloch R.; A key event in survival; Nature; 2009 14 may vol 459 ss172-173

ISSN 1689-7730