Warsztaty Real-time PCR w Poznaniu - patronat07.06.2009


słowa kluczowe: konferencja, Real-time PCR, PCR

PCR CEMED szkolenie

Prowadzący:

dr Marcin Hołysz, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Tomasz Dzieciątkowski, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Umiejętności jakie nabędą uczestnicy warsztatów:

 • dobór i zakup sprzętu do prowadzenia reakcji Real-time PCR
 • izolacja kwasów nukleinowych z prób klinicznych na potrzeby diagnostyki opartej o Real-time PCR
 • przeprowadzanie reakcji i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z obsługą sprzętu
 • analiza wyników i ich przygotowanie na potrzeby odbiorców (lekarzy, pacjentów etc.)
 • rozpoznanie kontekstu klinicznego wykonywanych analiz i umiejętność doradzenia w zakresie doboru materiału do badań oraz oceny jakościowej i ilościowej wyników

Zajęcia praktyczne oparte będą o następujące reakcje, znajdujące zastosowanie w molekularnej diagnostyce medycznej:

 • ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green
 • ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR
 • zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka molekularna w terapii celowanej raka jelita grubego)

 


DZIEŃ 1- 15 czerwca 2009

10:20 Rozpoczęcie warsztatów
10:30 Wykład: Podstawy techniki Real-Time PCR

 • podstawowe różnice między klasycznym PCR, Real-Time PCR a ilościowym PCR (qPCR)
 • terminologia stosowana do opisu technik PCR w czasie rzeczywistym
 • rodzaje sond i metod detekcji kwasów nukleinowych stosowanych w urządzeniach Real-Time PCR (SYBR Green, TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions etc.)
 • przegląd głównych grup zastosowań (proste pomiary ilości DNA, mierzenie poziomu ekspresji genów, wykrywanie mutacji i polimorfizmów etc.)
 • ograniczenia metody Real-Time PCR

dr Marcin Hołysz

11:15 Przedstawienie planu zajęć praktycznych (omówienie ćwiczeń)
11:30 Zajęcia praktyczne: Przygotowanie matrycy do reakcji PCR, czyli izolacja DNA z próbek klinicznych
13:15 Przerwa na obiad
14:00 Zajęcia praktyczne: Zapoznanie się z urządzeniem do prowadzenia reakcji PCR z możliwością pomiaru w czasie rzeczywistym: zasada działania, aplikacje, software
14:30 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji: Ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green
15:45 Przerwa na kawę
16:15 Wykład: Zastosowania techniki Real-Time PCR w diagnostyce medycznej:

 • przekazywanie próbek od pacjenta do laboratorium (specyfika przechowywania i transportu materiału przeznaczonego do izolacji DNA) – próbki śliny, krwi, zastosowanie kart typu FTA etc.
 • zakres czułości (uwagi praktyczne w kontekście badań diagnostycznych)
 • przegląd testów opartych o Real-Time PCR uwzględnionych w protokołach leczenia przyjętych w Polsce

dr Tomasz Dzieciątkowski

17:00 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji: Ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green
17:30 Zakończenie dnia


DZIEŃ 2- 16 czerwca 2009

9:00 Rozpoczęcie warsztatów
9:10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji: Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR
10:10 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-Time PCR
cz. I

 • funkcje podstawowe
 • funkcje zaawansowane
 • certyfikaty

dr Marcin Hołysz

10:40 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-Time PCR
cz. II

 • koszty eksploatacji
 • odczynniki i gotowe zestawy
 • startery, czy warto projektować własne?
 • kontrola jakości

dr Tomasz Dzieciątkowski

11:10 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji: Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR
11:40 Przerwa na kawę
12:10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji: Zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka molekularna w terapii celowanej raka jelita grubego)
13:10 Wykład i dyskusja: Rozwiązywanie problemów interpretacji i opracowania wyników na potrzeby lekarzy klinicystów oraz badań epidemiologicznych dr Tomasz Dzieciątkowski
13:50 Przerwa na obiad
14:30 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji: Zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka molekularna w terapii celowanej raka jelita grubego)
15:00 Sesja „TROUBLESHOOTING”, czyli wspólne rozwiązywanie problemów technicznych

 • omówienie typowych problemów
 • omówienie przypadków przedstawionych przez uczestników spotkania

dr Tomasz Dzieciątkowski i dr Marcin Hołysz

15:45 Zakończenie dnia


Więcej informacji: http://www.cemed.pl/spotkania/2009/rt_pcr/index.php

Polecamy również artykuły poświęcone diagnostyce molekularnej: ELISA, PCR, Real- time PCR, Western blot, Mikromacierze.

ISSN 1689-7730