Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska- patronat07.06.2009


słowa kluczowe: bakteria, konferencja

logo konferencji mikrobiologia

Sekcja Mikrobiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów, działająca przy Instytucie Mikrobiologii, Immunologii i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z Komitetem Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe oraz młodych pracowników nauki do udziału w konferencji pt. „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2009 roku w Łodzi.

Tematyka konferencji

Konferencja ta stanie się polem do przedstawienia zainteresowań oraz efektów pracy młodych naukowców, nawiązania nowych znajomości, współpracy oraz wymiany doświadczeń.

Jako tematy przewodnie konferencji wybrane zostały:

  • zakażenia bakteryjne, czynniki patogenności drobnoustrojów, nowe metody leczenia zakażeń,
  • nowe metody diagnostyki chorób zakaźnych człowieka i zwierząt,
  • nowe zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów,
  • wyzwania, nadzieje i nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej.

Przewidywane są dwie sesje referatowe, podczas których zostaną wygłoszone wykłady zaproszonych gości oraz wybrane w drodze konkursu prezentacje nadesłane przez uczestników konferencji, a także sesja plakatowa z aktywną prezentacją wyników.

Komitet konferencji

Prof. dr hab. Barbara Różalska Prof. dr hab. Wiesława Rudnicka
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
Przewodnicząca Komitetu
Naukowego

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz Dr hab. Elżbieta Żądzińska
Prezes PTM Dziekan Wydziału BiOŚ

Ważne terminy

Do 30. maja 2009 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo w konferencji , natomiast do 20. czerwca 2009 r. należy zgłosić pracę, którą mają Państwo zamiar prezentować.

Rejestracja uczestników

Opłata konferencyjna w wysokości 30 zł obejmuje:

  • udział w sesjach plenarnych oraz w sesji plakatowej,
  • materiały pokonferencyjne,
  • przerwy kawowe i obiad,
  • spotkanie integracyjne.

Dane niezbędne do dokonania wpłaty zostały zamieszczone w karcie uczestnictwa. Jednocześnie informujemy że liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszanie prac

 Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy Konferencji, następnie wytypowane zostaną prace do prezentacji ustnych podczas jednej z dwóch sesji plenarnych. Więcej informacji nt. zgłaszania prac w karcie zgłoszenia pracy.

Sesje plakatowe

Program konferencji przewiduje sesje plakatowe z aktywną prezentacją wyników, zebrane w cztery bloki tematyczne. Prosimy o przygotowanie plakatów w języku polskim, o wymiarach nie przekraczających 110 cm wysokości i 80 cm szerokości. Plakaty zebrane w grupy tematyczne będą dostępne dla uczestników podczas całego okresu trwania konferencji. Ze względów organizacyjnych prosimy o zamieszczenie plakatów w wyznaczonych przez organizatorów miejscach 24 października przed rozpoczęciem konferencji.

Zakwaterowanie

Koszty noclegów i dojazdu uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z noclegu zapewnionego przez organizatorów należy to uwzględnić podczas wypełniania karty uczestnictwa, a do opłaty konferencyjnej doliczyć odpowiednią należność za nocleg.
Serdecznie
zapraszamy!

Łódź, 24-25 X 2009

Więcej informacji na stronie: http://www.biol.uni.lodz.pl/katim/

Przeczytaj również artykuły o: boreliozie, wągliku, bakteriach w terapii nowotworów.

ISSN 1689-7730