Od redakcji07.11.2009


słowa kluczowe:

Szanowni Państwo.

Zapraszam do lektury dwunastego numeru naszego pisma. Znaleźć można w nim ciekawy artykuł poświęcony mutacjom genu BRCA1, które są odpowiedzialne za raka piersi, oraz doniesienia prasowe poświęcone tegorocznym Nagrodom Nobla oraz terapii genowej skierowanej przeciw ślepocie barw. Zapraszamy również na konferencję psychoonkologii praktycznej.

Z przykrością informujemy, że trzeciego listopada zmarł Warren L. DeLano, twórca oprogramowania PyMol- wykorzystywanego na całym świecie między innymi przy projektowaniu leków. To wydanie IGM poświęcamy Jego pamięci.

W imieniu redakcji

Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730