I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej w Krakowie07.11.2009


słowa kluczowe: nowotwór, konferencja, psychoonkologia

W dniu 13 listopada br. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej.

Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych organizowane jest z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN i odbywa się pod hasłem „Nie tylko leki leczą”.

Celem wykładów, rozpoczynających się o 9:00 w auli Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12, jest zapoznanie słuchaczy z istotą i znaczeniem psychoonkologii w procesie leczenia i powrotu do pełni życia po przebytej chorobie.

W programie organizatorzy przewidzieli wykłady z wielu dziedzin związanych z onkologią i psychoonkologią, podczas których będzie można dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem choroby, czym jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem, jak wspierać leczenie właściwym odżywianiem. Ponadto zaprezentowane będą różnorodne formy pomocy terapeutycznej m.in. Program Simonotna i Racjonalna Terapia Zachowania, arteterapia, joga terapeutyczna oraz zajęcia edukacyjne dla chorych i ich rodzin.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się również więcej na temat działalności Stowarzyszenia UNICORN i oferowanego w nim wsparcia dla chorych i ich bliskich. Wykłady i prezentacje przeprowadzą specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, w tym prof. Krystyna de Walden-Gałuszko - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Konferencja kierowana jest nie tylko do środowiska medycznego i studentów ale również do chorych na nowotwory, ich bliskich oraz do wszystkich zainteresowanych powyższym tematem. Udział w konferencji jest otwarty. Lekarze medycyny i stomatologii (bez ograniczeń specjalizacyjnych) otrzymają za udział w niej 4 punkty edukacyjne.

Równocześnie na dzień 13 listopada br. przewidziany został Dzień Otwarty w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN przy ul. Kopernika 19E. W tym dniu każdy zainteresowany będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji u lekarza psychologa, onkologa i dietetyka oraz otrzymania porady pracownika socjalnego i rzecznika praw pacjenta.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.unicorn.org.pl.

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN powstało w Krakowie w 1999 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki pomocy władz Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego Stowarzyszenie stworzyło DOM UNICORNU, do którego po poradę i wsparcie przychodzą chorzy oraz ich bliscy. Stowarzyszenie oferuje pomoc osobom nie tylko z Krakowa, ale również potrzebującym z całej Polski. Z wyjazdowych, wielospecjalistycznych warsztatów, zorganizowanych w roku 2008, skorzystało ponad 500 osób ze wszystkich regionów kraju. W kręgu zainteresowania UNICORNU leży również praca z personelem medycznym.

W maju br. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN uruchomiło Centrum Psychoonkologii, które dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa, oferuje wszechstronną, bezpłatną pomoc chorym na raka i ich rodzinom. W Centrum Psychoonkologii można uzyskać specjalistyczną pomoc obejmującą m.in.: indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapię grupową, treningi umiejętności psychologicznych, konsultacje ze specjalistami, zajęcia rehabilitacyjne i relaksacyjne.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu: www.unicorn.org.pl

Relacja z wydarzenia

Kolejna akcja Stowarzyszenia Unicorn: "Kto szuka, ten żyje".

Przeczytaj również artykuły o raku żołądka, raku płuca, raku piersi powodowanym przez mutację w genie BRCA1, nowotworowych komórkach macierzystych, immunoterapii w terapii czerniaka, wirusoterapii w leczeniu nowotworów i wykorzystaniu bakterii w zwalczaniu nowotworów.

Pobierz załącznik

ISSN 1689-7730