Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Środki grzybobójcze- nowe źródło oporności?07.12.2009

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: grzybica, genetyka, antybiotyk, oporność

Środki grzybobójcze są szeroko stosowane w ogrodach i winiarniach Europy.
W grudniowym numerze "The Lancet Infectious Diseases" ukazała się informacja dotycząca oporności na leki przeciwgrzybicze będące pochodnymi triazolu u Aspergillus fumigatus. U większości pacjentów w dwóch szpitalach w Holandii i w Dani oporność na ITZ (ang. itraconazole) była spowodowana głównie przez pojedynczą zmianę aminokwasu (pozycja 98) w obrębie genu cyp51A. Sugeruje się, że dominująca obecność pojedynczej pary mutacji może być spowodowana wdychaniem przez pacjentów już opornych spor grzyba, podczas gdy sama mutacja zaszła w środowisku. Jest to wysoce niepokojąca informacja, gdyż jeśli okaże się prawdziwa, wkrótce możemy spodziewać się plagi grzybów opornych na pochodne triazolu jako ubocznego efektu stosowania tych środków przy uprawie roślin. Do grupy tych leków należą m.in. ketokonazol, itrakonazol i flukonazol.

Źródło:

  • Eveline Snelders, Henrich A. L. van der Lee, Judith Kuijpers, Anthonius J. M. M. Rijs, János Varga, Robert A. Samson, Emilia Mellado, A. Rogier T. Donders, Willem J. G. Melchers, Paul E. Verweij Emergence of Azole Resistance in Aspergillus fumigatus and Spread of a Single Resistance, Mechanism PLOS Medicine, 11.11. 2008
  • Dr Paul E Verweij, Eveline Snelders, Gert HJ Kema, Emilia Mellado, Willem JG Melchers; Azole resistance in Aspergillus fumigatus: a side-effect of environmental fungicide use?; The Lancet Infectious Diseases, volume 9, issue 12, strony 789 - 795; 12.2009

ISSN 1689-7730