I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod hasłem „Nie tylko leki leczą” Kraków 2009- Relacja z wydarzenia 07.12.2009


słowa kluczowe: nowotwór, konferencja, psychoonkologia

Stowarzyszenie Unicorn

W dniu 13 listopada 2009 r. w auli Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbyła się I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod hasłem „Nie tylko leki leczą”. Konferencja zorganizowana z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN zgromadziła kilkaset osób, nie tylko związanych ze środowiskiem medycznym, ale również wiele osób prywatnie zainteresowanych pomocą psychologiczną chorym na raka.

Konferencja miała na celu zapoznanie słuchaczy z istotą i znaczeniem psychoonkologii w procesie leczenia i powrotu do pełni życia po przebytej chorobie. W czasie jej trwania omówiono praktyczne techniki terapeutyczne psychoonkologii oraz ich zastosowanie w oparciu o dziesięcioletnie doświadczenie członków i pracowników Stowarzyszenia UNICORN.

zdjęcie konferencja psychoonkologii

Uczestnikami konferencji byli m.in.: lekarze medycyny różnych specjalizacji (onkolodzy, psychiatrzy), psycholodzy, dietetycy, studenci z różnych kierunków lekarskich (ochrona zdrowia, psychologia itd.), osoby chore i ich bliscy, a także przedstawiciele lokalnych i branżowych mediów.

Kierownikiem naukowym konferencji była prof. Krystyna de Walden– Gałuszko, która jest współorganizatorką i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Psychoonkologia”. Pani Profesor wygłosiła referat pt. „Jak sobie radzić ze stresem choroby?”. Prelegentka zwróciła uwagę na różnice pomiędzy racjonalnym i emocjonalnym podejściem do choroby nowotworowej oraz fizycznym i psychicznym stresem pojawiającym się u pacjentów. Podczas wykładu słuchacze mieli okazję przekonać się, jaki wpływ na samoocenę mają przyjęte postawy i odbieranie rzeczywistości, a także w jaki sposób skutecznie pomagać chorym.

Prezes Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNCORN – mgr Iwona Nawara przedstawiła w swoim przemówieniu działalność Stowarzyszenia i formy udzielanej w nim pomocy. Podkreśliła znaczenie powstałego w maju tego roku Centrum Psychoonkologii, działającego przy Stowarzyszeniu UNICORN i plany na przyszłość. „Chcemy dotrzeć z naszą pomocą do jak największej liczby ludzi, którzy jej potrzebują. Często chorzy i ich rodziny nie wiedzą, ile nasza organizacja może dla nich zrobić. Mam nadzieję, że ta konferencja to zmieni i ułatwi potrzebującym dotarcie do naszej organizacji i samej psychoonkologii.” – komentuje Nawara.

Podczas konferencji dyskutowano także o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem (lek. med. Małgorzata Gąsiorek) oraz omówiono temat żywienia, jako istotnego elementu procesu zdrowienia (doc. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka),

W dalszej części konferencji lek. med. Ewa Wojtyna przybliżyła zgromadzonym Program Simontona i założenia Racjonalnej Terapii Zachowania, a mgr Maria Czubała zaprezentowała wpływ jogi terapeutycznej i zajęć rehabilitacyjnych na polepszanie samopoczucia chorych i ich bliskich.

W trakcie odczytów uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z formą terapii poprzez sztukę (wykład mgr Urszuli Lesickiej), choreoterapię, oznaczającą taniec i ruch (wykład mgr Maja Strzelecka) oraz muzykoterapię (mgr Agnieszka Łuciuk–Wojczuk). Dzięki temu mogli poznać, jak niezwykle pozytywny wpływ mają te dziedziny na życie i zdrowie psychiczne chorego. 

Dr med. Małgorzata Pasek, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego omówiła temat roli edukacji chorych i ich bliskich, jako ważnej formy wsparcia. Ten rodzaj edukacji ma na celu niwelowanie lęku związanego z leczeniem, tworzy osobisty plan zdrowienia oraz sprzyja podnoszeniu poziomu witalności u chorych.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły liczne pytania ze strony słuchaczy. Na zebranych szczególne wrażenie zrobiły wykonane przez pacjentów w ramach terapii rysunki i utwory muzyczne. Były one niejako dowodem rzeczowym na to, że uzupełnienie leczenia medycznego takimi formami pomocy ma pozytywny wpływ na chorych.

Duże zainteresowanie wydarzeniem oznacza zapewne, że rośnie zapotrzebowanie różnych środowisk na wiedzę psychoonkologiczną. Dlatego też organizatorzy zapowiedzieli już kolejną edycję konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Patronat honorowy nad konferencją objął Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Patroni medialni:
 patroni medialni

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN

tel./fax (012) 432-61-00,

e-mail: unicorn@unicorn.org.pl

Kolejna akcja Stowarzyszenia Unicorn: "Kto szuka, ten żyje".

Przeczytaj również artykuły o: raku żołądka, raku płuca, raku piersi powodowanym przez mutację w genie BRCA1, nowotworowych komórkach macierzystych, immunoterapii w terapii czerniaka, wirusoterapii w leczeniu nowotworów i wykorzystaniu bakterii w zwalczaniu nowotworów.

ISSN 1689-7730