Aliskiren – nowoczesny lek w nadciśnieniu tętniczym.07.02.2010

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe: serce, leczenie, leki, nadciśnienie

Lek

Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszą przyczyną schorzeń sercowo naczyniowych i zgonów w krajach rozwiniętych. W jego leczeniu stosuje się wiele leków. Najlepsze efekty dają leki oddziałujące na układ renina – angiotensyna (RA), pełniący główną rolę w patomechanizmie nadciśnienia tętniczego.

W układzie RA, renina – enzym proteolityczny jest w nerkach uwalniany do krwi, gdzie tnie wydzielony przez wątrobę angiotensynogen, wytwarzając angiotensynę I. Ta w płucach pod wpływem enzymu konwertazy angiotensyny I ulega przemianie do angiotensyny II – mającej najistotniejsze znaczenie w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Pobudza ona receptor AT1, odpowiedzialny za wszystkie znane funkcje biologiczne tego enzymu.

Dotychczas podstawowymi lekami w terapii nadciśnienia tętniczego były inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptora AT1. Niedawno, bo w roku 2007, został w Stanach Zjednoczonych i w Europie zarejestrowany lek działający na samym początku wspomnianego układu – aliskiren. Jest to pierwszy doustny inhibitor reniny.

Jego skuteczność jest większa niż wyżej wspomnianych leków mimo o wiele niższej biodostępności – tylko około 3 %. Jednakże jego okres półtrwania we krwi wynosi 20-40 godzin. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazał się wszechstronnym działaniem. W badaniu ALOFT lek ten zmniejszał nasilenie objawów niewydolności serca, w badaniu ALLAY redukował przerost lewej komory serca, a w badaniu AVOID zmniejszał mikroalbuminurię u osób z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Najczęstszym działaniem niepożądanym jest biegunka pojawiająca się po dużych dawkach leku. Nadal oczekujemy na wyniki badania ALTITUDE, oceniającego działanie u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią oraz badania AVIATOR dotyczącego pacjentów z otyłością brzuszną.

Można stwierdzić, że aliskiren znacznie rozszerza dotychczasowe możliwości terapii nadciśnienia tętniczego, a jego działanie kardio- i nefroprotekcyjne jest już potwierdzonym w badaniach faktem.

Źródło:

  • Puszkarska A., Głuszek J. „Aliskiren – pierwszy doustny inhibitor reniny w leczeniu nadciśnienia tętniczego” Przewodnik lekarza 2009; 7: 43-48

ISSN 1689-7730