Konkurs "Biotechnologia - potęga genu"07.02.2010


słowa kluczowe: biotechnologia, konkurs

Jeszcze w styczniu 2010 roku ruszy konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: „Biotechnologia – potęga genu”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu biotechnologii wśród młodzieży oraz pobudzanie wśród uczestników kreatywnego myślenia. Zadaniem uczestnika będzie stworzenie plakatu, animacji lub modelu przestrzennego o szeroko pojętej tematyce biotechnologicznej. Zakończenie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac uhonorowanych uczniów nastąpi podczas Poznańskiego oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Konkurs organizowany jest przez studentów Sekcji Biotechnologii Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (edycja dla Poznania i okolic) oraz studentów Koła Naukowego BIO-MED działającego przy Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (edycja dla Trójmiasta i okolic).

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.potegagenu.pl

ISSN 1689-7730