Auranofin jako antybiotyk, nowe zastosowanie znanego leku.07.03.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Znalezienie nowego leku to duże wyzwanie, które wiąże się z wielkim nakładem pracy i podobnie dużymi kosztami kosztami. Z tego powodu coraz częściej poszukuje się nowych zastosowań dla znanych już leków, lub wcześniej przebadanych substancji. W przypadku antybiotyków problem wydaje się być szczególnie istotny ze względu na istnienie wieloopornych szczepów bakterii m. in. opornego na metycylinę szczepu Staphylococcus aureus (MRSA).

Dzięki zastosowaniu takiego podejścia udało się znaleźć nowe zastosowanie dla auranofiny, leku  modyfikującego przebieg chorób o podłożu reumatycznym. Badania pokazały, że lek ten oddziałuje na Gram dodatnie bakterie poprzez szereg różnych mechanizmów. Przede wszystkim powoduje on inhibicję syntezy ściany komórkowej oraz cząsteczek DNA, a także syntezy białek. W większych stężeniach obserwowano również częściowe zahamowanie syntezy lipidów, jednak nie zaobserowowano zmian poziomu syntezy cząsteczek RNA. Blokowanie produkcji białek przekłada się również na zmniejszenie produkcji toksyn u S. aureus. Niestety lek ten jest nieskuteczny wobec bakterii Gram ujemnych, ze względu na obecność błony zewnętrznej. Skuteczność leku została potwierdzona dzięki badaniom na myszach zainfekowanych MRSA. Okazało się, że w niektórych przypadkach auranofin działa lepiej niż linezolid, inny antybiotyk używany w leczeniu infekcji MRSA, do którego był porównywany.

Źródło:

  • Antibacterial activity and mechanism of action of auranofin against multi-drug resistant bacterial pathogens; Shankar Thangamani, Haroon Mohammad, Mostafa F. N. Abushahba, Tiago J. P. Sobreira, Victoria E. Hedrick, Lake N. Paul & Mohamed N. Seleem; Scientific Reports 6, Article number: 22571 (2016)

ISSN 1689-7730