Bezpieczeństwo stosowania aspiryny w prewencji nowotworów.07.09.2014

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu; Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne „Małgorzata” w Śremie
słowa kluczowe: nowotwór

Przeciwnowotworowe działanie przewlekłego stosowania aspiryny nie budzi wątpliwości. Pozytywny wpływ stwierdzono w przypadku nowotworów jelita grubego, przełyku, żołądka, piersi, prostaty i płuc. Jednakże zasadność profilaktyki w całej populacji nie została jeszcze określona. W Annals of Oncology opisano możliwe powikłania długotrwałego przyjmowania aspiryny oraz podsumowano wyniki badań opartych na wieloletnich obserwacji poddanych takiej profilaktyce ludzi.

W prezentowanym badaniu oparto się na korzyściach i szkodach u kobiet i mężczyzn przyjmujących aspirynę codziennie przez 10 lat zaczynając od wieku 50, 55, 60 i 65 lat. Założono, że efekt przeciwnowotworowy zaczyna się 3 lata od rozpoczęcia przyjmowania aspiryny i trwa przez 5 lat po zakończeniu jej pobierania, natomiast wynikający z tego leczenia efekt zmniejszenia śmiertelności z powodu nowotworów zaczyna się 5 lat od rozpoczęcia przyjmowania aspiryny i trwa przez 10 lat po zakończeniu jej pobierania.

Wykazano, że codzienne pobieranie aspiryny przez przynajmniej 10 lat przez ludzi w wieku 50-65 lat wiąże się z odpowiednio 9% i 7% zmniejszeniem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, udary czy zawał mięśnia sercowego u mężczyzn i u kobiet. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zmniejsza się o 30-35% , a ryzyka zgonu z tego powodu zmniejsza się o 35-40% w populacji przyjmującej aspirynę. Podobnie ryzyko rozwoju raka przełyku zmniejsza się o 25-30%, a ryzyko zgonu z jego powodu maleje o 45-50%. Bardzo podobnie wyglądają też dane odnośnie raka żołądka. Skuteczna dawka aspiryny to 75-100 mg.

Działaniem niepożądanym wywołującymi największe obawy jest udar krwotoczny mózgu, który wiąże się z 21% wzrostem ryzyka śmiertelności. Przewlekłe przyjmowanie aspiryny wiąże się z 60-70% wzrostem ryzyka zgonu w wyniku krwawienia z przewodu pokarmowego.

Źródło:

Cuzick J et al. „Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population” Annals of Oncology 00: 1–10, 2014.

ISSN 1689-7730