Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

O białku prionowym słów kilka07.05.2012

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe: białko

Większości ludzi nie związanych z biologia molekularną białka prionowe kojarzą się przede wszystkim z chorobą szalonych krów i ludzką chorobą Creutzfelda-Jacoba. Fizjologiczna funkcja białka PrPC (znanego również jako PRNP), będącego endogennym białkiem prionowym u ludzi rzeczywiście jest słabo poznana. Naszą wiedzę na jej temat znacznie wzbogaca praca francuskich naukowców opublikowana w ostatnim numerze "Nature Structural & Molecular Biology". Otóż pokazali oni powiązanie PRNP z regulacją ekspresji genów przez miRNA. Białko to posiada na końcu N domenę, która zawiera motywy GW/WG. Przez te motywy oddziałuje ono z białkiem Argonaute (AGO), kluczowym komponentem kompleksu miRISC (ang. microRNA Induced Silencing Complex). Oddziaływanie to może ułatwiać powstawanie kompleksu miRISC, jak również powodować jego stabilizację. Niektóre miRNA do prawidłowego działania mogą wymagać białka PrPC. W celu dokładniejszego poznania tego mechanizmu potrzebne są dalsze badania.

Literatura:

  • Gibbings D, Leblanc P, Jay F, Pontier D, Michel F, Schwab Y, Alais S, Lagrange T, Voinnet O; Human prion protein binds Argonaute and promotes accumulation of microRNA effector complexes; 2011; Nature Structural & Molecular Biology; 19 (5): 517-525

ISSN 1689-7730