„Blondynki pod lupą”- czyli co determinuje kolor włosów blond?07.06.2014

autor: Katarzyna Tomczak
słowa kluczowe:

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine w USA odkryli, że blond włosy powszechnie występujące wśród europejskiej populacji warunkowane są poprzez subtelną zmianę występującą w DNA na chromosomie 12. Białko kodowane przez gen KITLG zaangażowane jest w liczne ważne procesy komórkowe m.in. w rozwoju, migracji oraz różnicowaniu różnych rodzajów komórek, w tym melanocytów. W badaniach przeprowadzonych na specjalnie przygotowanych modelach mysich wykazano, że polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism) występujący w obrębie regionu regulatorowego genu KITLG znacząco powiązany jest z występowaniem włosów w kolorze blond. Przeprowadzone badania pokazują, jak bardzo małe zmiany w ekspresji genów mogą mieć znaczący, nieoczekiwany efekt fenotypowy.

Żródło:

  • Guenther C.A. et al.; A molecular basis for classic blond hair color in Europeans; Nature Genetics 2014

 

ISSN 1689-7730