Candida jakiej nie znamy.07.04.2014

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: grzybica

Candida albicans jest grzybem, który jest najczęstszym patogenem odpowiadającym za ludzkie grzybice. Wiadomo było, że komórki C. albicans występują w dwóch formach morfologiczych "białej" oraz "nieprzezroczystej". Teraz odkryto nową, "szarą" formę tego grzyba. Każda z tych form jest inna nie tylko pod względem wyglądu, ale również zdolności do rozmnażania, wirulencji czy zdolności wydzielania proteinazy aspartylowej. Nowo odkryta forma ma największe zdolności do powodowania ostrej infekcji, przy zachowaniu dużej zdolności reprodukcyjnej (wartość pośrednia pomiędzy formą białą i nieprzezroczystą). Za przejście pomiędzy poszczególnymi formami odpowiadają geny Wor1 oraz Efg1. Wszystkie typy komórek posiadają inny profil ekspresji genów, co potwierdza, że zmiana formy morfologicznej w znaczym stopniu wpływa na zachowanie komórek grzyba. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów może w przyszłości pomóc walczyć z infekcjami grzybiczymi u ludzi i zwierząt.

Źródło:

  • http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001830;jsessionid=F25231AF139D14C116FAD8026BF8D9E7

ISSN 1689-7730