Choroby z wody - analiza danych dotyczących chorób związanych z wodą07.03.2012

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: bakteria, komar, malaria, woda

Naukowcy z USA oraz Chin przeprowadzili analizę danych literaturowych oraz z bazy danych GIDEON pod kątem chorób związanych z wodą. Badacze podzielili choroby na pięć grup:

 • water-borne - powodowane przez mikroorganizmy które do wody dostają się poprzez zanieczyszczenie odchodami i infekują człowieka poprzez wypicie zakażonej wody (np. cholera, infekcja Giardia czy Cryptosporidium)
 • water-based - powodowane przez robaki których cykl życiowy obejmuje stadium żyjące w wodzie (np. schistosomoza)
 • water-related - powodowane przez czynniki chorobotwórcze przenoszone przez insekty, do których rozmnażania niezbędna jest woda (malaria, trypanosomoza)
 • water-washed - powodowane przez patogeny, które przenoszone są przez brak higieny wynikający z braku wody
 • water-dispersed - powodowane przez patogeny, które rozmnażają się w wodzie, lecz infekują organizm poprzez drogi oddechowe (np. Legionella)

Ponadto uwzględniony został cały szereg innych czynników takich jak rodzaj organizmu, sposób przenoszenia, gęstość zaludnienia, średnia dobowa temperatura czy ilość opadów.

Spośród przeanalizowanych 1428 przypadków zwiększenia występowania danej choroby w danej populacji (ang. outbreak event) 70.9% było związane z chorobami "water-borne", 32.9% "water-carried", 12.2% "water-related", 6.8% "water-washed", 2.9% "water-based", 7.3% "water-dispersed".

Aż 46.7% wywołane było przez patogeny występujące u człowieka lub w danym miejscu po raz pierwszy.

Wyniki badań wskazują że rozkład zagrożenia jest różny dla różnych grup chorób. Największe zagrożenia dla poszczególnych grup są:

 • water-borne - Europa, Japonia, Afryka cenralna, Ameryka centralna, Indie, Indonezja
 • water-based - Afryka centralna, Chiny, Japonia
 • water-related - Afryka, Indie, Chiny, Ameryka południowa
 • water-washed - Europa, Japonia, Ameryka centralna, Indie i Chiny
 • water-dispersed - głównie Europa

Duża gęstość zaludnienia sprzyja wszelkiego rodzaju chorobom "związanym z wodą". Wysoka temperatura sprzyja z kolei infecjom "water-related" czyli przenoszonym przez patogeny, z kolei jak można się było spodziewać ilość wody naziemnej jest najważniejszym czynnikiem dotyczącym chorób związanych z niewystarczającą higieną.

Zagadnienie jest o wiele bardziej złożone, a uwzględnione dane mają wiele ograniczeń. Kolejne badania pomogą stworzyć pełniejszy model tego problemu, oraz umożliwią zaprojektowanie lepszych sposobów radzenia sobie z nim.

Źródło:

 • http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0001483

 

ISSN 1689-7730