Ciekawość to pierwszy stopień do - lepszej nauki07.10.2014

autor: Katarzyna Tomczak
słowa kluczowe:

Uczeń, czy student, każdy z nas odniósł niejednokrotnie wrażenie, że łatwiej przyswaja nam sie wiedzę, z tematu którym jesteśmy mocno zainteresowani. Dlaczego tak się dzieje? I jakie mechanizmy się za tym kryją? Najnowsze badania opublikowane na łamach Cell Press w czasopiśmie Neuron pokazują co dzieje się w naszych mózgach podczas wzbudzania ciekawości. Korzystając z obrazowania z wykorzystaniem funkcjonalnego Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (fMRI) naukowcy zbadali jak ciekawość wpływa na proces uczenia się oraz pamięć. Zgodnie z oczekiwaniami testy wykazały pozytywną zależność pomiędzy stopniem zapamiętywania informacji, a zainteresowaniem nimi przez badanego. Z przeprowadzonych obrazowań wynika, że w trakcie wystąpienia wysokiego zaciekawienia dochodzi do  podwyższonej aktywności śródmózgowia oraz w jądrze półleżącym. Co ważne, zaobserwowano aktywność "wyczekującą" w śródmózgowiu i w hipokampie (regionie mózgu ważnym w procesie formowania nowych wspomnień i uczenia się), a także funkcjonalną zależność pomiędzy nimi. Ponadto, zaobserwowano zwiększenie interakcji pomiędzy hipokamem a układem nagrody (tu istotna okazała się rola dopaminy- chemicznego  pośrednika pomiędzy neuronami). Reasumując, ciekawość wpływa na system nagrody, a interakcja pomiędzy nim a hipokamem wydaje się wprawiać nasz mózg w stan, w którym lepiej przyswajamy wiedzę i zapamiętujemy.

Źródło:

  • Gruber MJ et al. States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via the dopaminergic circuit. Neuron 2014

ISSN 1689-7730