Ciekawy przypadek Becky Jones07.07.2011

autor: Marcin Frączek
The University of Manchester School of Translational Medicine, Office Education and Research Centre University Hospital of South Manchester
Przetłumaczył: Marcin Sajek
słowa kluczowe: grzybica, leczenie, mukowiscydoza, przeszczep

Becky Jones, pomimo że ma tylko 21 lat- 2-krotnie zapisała się w historii medycyny. Była pierwszą pacjentką, u której dokonano przeszczepu płuc ze względu na wielooporne szczepy Aspergillus, jak również pierwszą osobą, u której w płucach stwierdzono liczne (10) aspergillomy (ang. fungus balls). Operacja wykonana przez dr Piotra Krysiaka odbyła się 29 maja w Szpitalu Uniwersyteckim Południowego Manchesteru (UHSM- University Hospital of South Manchester). Na przeszczep pacjentka czekała ponad rok, została do niego zakwalifikowana tylko ze względu na to, że w wyżej wymienionym szpitalu znajduje się Centrum Aspergilloz i Chorób Grzybiczych. Jak twierdzi prof. David Denning- dyrektor Centrum, operacja była wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim był to pierwszy przeszczep płuc, który został przeprowadzony bez użycia płucoserca. Dodatkowo, wszystkie aspergillomy zostaną przeanalizowane w laboratorium biologii molekularnej.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu przypadkowi. Becky cierpi na mukowiscydozę. U pacjentów z tą chorobą aspergillozy są zjawiskiem dość częstym. W celu ułatwienia oddychania muszą oni przyjmować specjalne leki. Choroba ta ułatwia grzybowi zasiedlenie dróg oddechowych, gdzie grzybnia tworzy specyficzne kule, tzw. aspergillomy. U Becky znaleziono ich aż dziesięć, czego nigdy wcześniej nie opisano. Grzyb rozwinął oporność na stosowane leki. Teraz- po przeszczepie- pacjentka dalej, prewencyjnie przyjmuje leki przeciwgrzybicze- podawane w formie aerozolu i dożylnie. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się aspergillozy w jej „nowych” płucach- co jest dość powszechne u pacjentów z immunosupresją.

Przeszczep odbył się niemalże w 20 rocznicę założenia Fungal Research Trust (Fundacji Badań nad Grzybicami), wspierającej  Centrum Aspergilloz i Chorób Grzybiczych. Warto nadmienić, iż pierwszy przypadek lekooporności Aspergillus został opisany w 1997 r., właśnie przez grupę z Manchesteru, która zajmuje się leczeniem aspergilloz u pacjentów z całej Wielkiej Brytanii jak również zza granicy.

Powiązane tematy: Dieta w grzybicy, Kandydoza - leczenie

Źródło:

  1. Centum Aspergiloz i chorób grzybicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Południowego Manchesteru

ISSN 1689-7730