Czego nauczyliśmy się od E. coli O104:H4?07.08.2011

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe: bakteria, żywność

E. coli O104:H4 w Niemczech od maja do lipca tego roku spowodowała zarażenie 3200 osob z czego 39 zmarło. Wywołało to panikę u ludzi i olbrzymie straty gospodarcze zarówno w Niemczech jak i innych krajach europejskich. Nadspodziewanie niebezpieczny szczep znanej bardzo dobrze bakterii przedostał się niezauważony od zwierząt domowych, poprzez rośliny uprawne na stoły wielu ludzi. Reakcja ze strony lekarzy i naukowców była wolna i nieskuteczna. Grupa naukowców z amerykańskiego CDC (Center of Disease Control and Prevention) wezwała do stworzenia lepszego systemu monitorowania czynników biologicznych (ang. biosurveillance), w celu lepszego rozpoznania zagrożenia i skuteczniejszego działania gdy ono wystąpi. Narodowy Podkomitet Doradczy Monitorowania Czynników Biologicznych (NBAS ang. National Biosurveillance Advisory Subcommittee) zalecił w swoim raporcie połączenie sił wszystkich amerykańskich instytucji zajmujących się monitorowaniem chorób zakaźnych. Chodzi przede wszystkim o lepszy przepływ danych pomiędzy poszczególnymi agencjami. Pozwoli to lepiej analizować i wykrywać odchylenia stanu zdrowia społeczeństwa. NBAS chce przenieść środek ciężkości monitorowania czynników biologicznych z CDC na Biały Dom. Ma to na celu zwiekszenie budżetów poszczególnych agencji i stworzenie dotychczas nieistniejącego programu pozwalającego na monitoring w USA i na całym świecie zwierząt i roślin takze domowych, żywności, wektorów przenoszących choroby, chorób wraz z ich źródłami w środowisku naturalnym i łączenia tego z obserwacjami stanu zdrowia ludzi. W Niiemczech mineły tygodnie zanim zidentyfikowano kiełki fasoli jako żrodło zakazeń. Wiadomo teraz, że w celu szybszego namierzenia źródła zakażeń w przyszłości potrzeba zintegrowanego systemu z bazą danych zawierającą wszelkie możliwe informacje o potencjalnych patogenach. Można mieć nadzieję, że następnym razem będziemy lepiej przygotowani.

Literatura:

  1. Vaidyanathan G; Better biosurveillance could halt disease spread; Nature; 2011; doi:10.1038/news.2011.392
  2. Frank C et al.; Epidemic Profile of Shiga-Toxin–Producing Escherichia coli O104:H4 Outbreak in Germany — Preliminary Report; New England Journal of Medicine; 2011; doi:10.1056/nejmoa1106483

ISSN 1689-7730