Czy leki brane przez przechodniów wpływają na bezpieczeństwo drogowe?22.07.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Na to pytanie postanowił odpowiedzieć jeden z francuskich zespołów badawczych. Podobny problem dotyczący wpływu leków zażywanych przez kierowców na bezpieczeństwo drogowe został postawiony już dawno temu, co pozwoliło na umieszczanie na ulotkach dołączanych do leków stosownych informacji. Na podstawie danych zebranych dla wypadków drogowych we Francji udało się wywnioskować, że w przypadku 48 grup leków istnieje taka zależność. Największy wpływ zaobserwowano w przypadku benzodiazepinów i leków pochodnych, leków przeciwhistaminowych, leków przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych.

Zaobserwowano cztery charakterystyczne wzorce związane z okresem wymywania, pierwszy dla leków o krótkim okresie wypłukiwania (m.in. antagoniści dopaminy, pochodne piperazyny), drugi dla leków o długim okresie wymywania (insuliny i ich analogi), trzeci - niezależny od okresu wymywania (m.in. antagoniści alfa-adrenoreceptora), oraz najliczniejszy - czwarty dla nieregularnych zależności. Nieoczekiwanym wynikiem było to, że wśród leków silnie wpływających na ryzyko bycia uczestnikiem wypadku znalazły się antyandrogeny, aminokwasy i analogi gonadoliberyny, niemniej należy być ostrożnym w interpretacji, ponieważ próba badana dla tych leków była niewielka.

Źródło:

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002347

ISSN 1689-7730