Czy można "zarazić się" chorobą Alzheimera?10.04.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Do tej pory prawie każdy odpowiedziałby przecząco, jednak najnowsze okrycie może zmienić nasze postrzeganie tej choroby. W chorobie Alzheimera charakterystyczne jest powstawanie złogów β-amyloidowych. Powstają one w wyniku nieprawidłowego zwinięcia się normalnie występujących w organizmach peptydów. Takie cząsteczki wywołują zmiany w prawidłowo zwiniętych peptydach, zwiększając liczbę nieprawidłowo zwiniętych cząsteczek oraz wiążą się ze sobą powodując powstawanie złogów. Neurolog John Collinge podczas badań na mózgach osób zmarłych w wyniku podania hormonu wzrostu zainfekowanego prionem wywołującym chorobę Creutzfeldta-Jakoba zaobserwował zmiany typowe dla choroby Alzherimera. Pojawiło się pytanie, czy jest możliwe, że choroba ta mogła się rozwinąć w wyniku zanieczyszczenia hormonu wzrostu ziarnami amyloidowymi. Podczas dalszych badań na mózgach osób którym podano hormon wzrostu lub przeprowadzono transplantację opony twardej odkryto podobne przypadki występowania złogów β-amyloidowych i α-synkuleinowych (choroba Parkinsona). Badania nad tym zagadnieniem mogą w istotny sposób zmienić procedury stosowane m.in. w neurochirurgii, gdyż obecnie stosowana procedura sterylizacji nie usuwa cząsteczek β-amyloidu z narzędzi chirurgicznych.

Źródło:

  • http://www.nature.com/news/the-red-hot-debate-about-transmissible-alzheimer-s-1.19554

ISSN 1689-7730