Czy depresja jest zależna od poziomu cynku we krwi?07.01.2014

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

Na łamach Biological Psychiatry zaprezentowano meta-analizę siedemnastu różnych badań określających związek pomiędzy poziomem cynku we krwi a występowaniem depresji.  Sam cynk należy do mikroelementów i bierze udział w wielu procesach naszego organizmu: wzroście i programowanej śmierci komórek, procesach metabolicznych, regulacji funkcji endokrynnych, immunologicznych i neuronalnych. Badanie objęło łącznie 1643 osoby z depresja oraz 804 osoby zdrowe stanowiące grupę kontrolną. U osób chorych poziom cynku był niższy średnio o 1,85 umol/L, przy czym cięższa depresja wiązała się z relatywnie większą różnicą poziomów.

Podsumowując – występowanie depresji jest związane z niższym poziomem cynku we krwi. Przyczyny patofizjologiczne tego stanu oraz ewentualny wpływ suplementacji cynku na osoby chore na depresję wymagają dalszych badań.

 

Źródło:

  • Swardfager W et al. “Zinc in Depression: A Meta-Analysis”  Biological Psychiatry Volume 74, Issue 12 , Pages 872-878, 15 December 2013

ISSN 1689-7730