Doniesienia z ASCO07.06.2012

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

ASCO – American Society of Clinical Oncology (Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej) organizuje co roku spotkania, na których prezentowane są najnowsze i nierzadko przełomowe doniesienia w dziedzinie onkologii. W tym roku również nie zabrakło interesujących prac, mających wpływ na sposób leczenia wybranych chorób nowotworowych.

Maria di Bartolomeo zaprezentowała wyniki badania trzeciej fazy ITACA-S porównującego zastosowanie w leczeniu uzupełniającym po resekcji żołądka z powodu gruczolakoraka chemioterapii wielolekowej (irynotekan, fluorouracyl, cisplatyna i docetaksel) z dotychczas stosowaną chemioterapią opartą na fluorouracylu. W badaniu wzięło udział około 1100 pacjentów w 123 włoskich ośrodkach. Ostateczne wyniki były zaskakujące – wielolekowa chemioterapia nie zwiększyła przeżywalności pacjentów ani czasu do wystąpienia wznowy nowotworu. Oznacza to, że próba znalezienia skuteczniejszego leczenia uzupełniającego poprzez zastosowania kilku leków zawiodła. Obecnie stosowane leczenie jest zarazem najskuteczniejszym leczeniem.

Należy jednak wspomnieć, że na świecie odbywa się obecnie wiele badań mających na celu znaleźć skuteczniejszą kombinację leków. Być może przyszłoroczne spotkanie przyniesie bardziej optymistyczne wyniki.

 

ISSN 1689-7730