Enterococcus lactis jako profilaktyczny środek przeciwnowotworowy07.12.2015

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Naukowcom z Malezji i Iranu udało się zbadać wpływ E. lactis (szczep IW5) na patogenne bakterie i komórki nowotworowe. Bakterie wyizolowane z ludzkiego żołądka zostały poddane serii testów, takich jak przeżywalność w sokach żołądkowych, oddziaływanie na patogenne bakterie, aktywność enzymatyczną, zdolność do przyczepiania się do komórek nabłonka okrężnicy, toksyczność, czy wpływ metabolitów na komórki nowotworowe. Wszystkie testy wypadły zadowalająco, badany szczep E. lactis opóźniał wzrost takich patogenów jak Escherichia coli O26, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri czy Streptococcus mutans a nawet wykazywał działanie przeciw Listeria monocytogenes. Co więcej metabolity wydzielane przez E. lactis wykazywały działanie zatrzymujące wzrost komórek nowotworowych, lecz nie miały wpływu na normalne komórki. Badania wskazują, że najprawdopodobniej mechanizm ten opiera się na  wywoływanieu apoptozy (programowalnej śmierci) komórek nowotworowych. Badany szczep E. lactis nie wytwarzał toksycznych enzymów i był podatny na szereg antybiotyków, możliwe więc że za kilka lat doczekamy się preparatów zawierających ten szczep na półkach aptek.

Źródło:

The Prophylactic Effect of Probiotic Enterococcus lactis IW5 against Different Human Cancer Cells.
Nami Y, Haghshenas B, Haghshenas M, Abdullah N, Yari Khosroushahi A. Front Microbiol. 2015 Nov 26;6:1317

ISSN 1689-7730