O zamieszaniu z receptami07.01.2012

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

 

Pierwsze dni roku 2012 upłynęły pod znakiem protestów lekarzy i obaw pacjentów odnośnie wystawiania recept na leki. Wprowadzone z dniem 1 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w sposobie wystawiania tych druków spowodowały zamieszanie odczuwalne do dzisiaj.

Czego zatem dotyczą zmiany? Chodzi o nałożenie na lekarzy kilku dodatkowych obowiązków, które wydłużają ich pracę i zwiększają zakres odpowiedzialności. Chodzi o art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że jeżeli lekarz wystawi receptę na lek refundowany niezgodnie z przepisami ponosi on odpowiedzialność finansową. Lekarz jest zobligowany do potwierdzenia ubezpieczenia pacjenta, określenia jego prawa do refundacji i wpisania poziomu refundacji na recepcie. W przypadku pomyłki, której ze względu na skomplikowanie i nowe aktualizacje listy leków refundowanych nie da się z czasem zupełnie uniknąć lekarz pokrywa kwotę dopłaty płatnika z własnej kieszeni. W tym wypadku lekarze są obciążani odpowiedzialnością finansową również w sytuacjach, których nie mogą kontrolować, np. gdy pracodawca pacjenta nie opłaca składek ubezpieczenia na czas. Ustawodawca wymaga by lekarze kontrolowali ubezpieczenie pacjenta, nie dając im ku temu odpowiednich narzędzi. 

Lekarze ponadto muszą wpisywać wysokość refundacji obok nazwy leku. Sprawia to, że więcej czasu poświęca się wyszukiwaniu w listach leków refundowanych odpowiedniego poziomu refundacji niż badaniu pacjenta. W sumie powyższe zmiany w sposób pośredni działają na szkodę pacjenta. Wywołalo to protest lekarzy, którzy domagają się wprowadzenia zmian w powyższej ustawie.

W chwili obecnej Minister Zdrowia zobowiązał sie wprowadzić istotne z puktu widzenia interesów pacjentów i lekarzy zmiany w ustawie refundacyjnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje, że Minister Zdrowia przedstawi szczegółowo sposób realizacji swoich zobowiązań jeszcze przed posiedzeniem NRL 13 stycznia 2012 roku. Kolejnym postulatem jest wydanie oświadczenia przez prezesa NFZ o nienakładaniu kar na lekarzy.

 

ISSN 1689-7730