FDA zatwierdza dupilumab w leczeniu egzemy22.07.2017

autor: Małgorzata Szeląg
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
słowa kluczowe:

FDA zatwierdziła preparat Regeneron i pierwszy w swojej klasie dupilumab od Sanofi w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego stanu zapalnego skóry (egzemy). Odpowiedź limfocytów T-pomocniczych typu 2 pojawia się jako ujednolicająca cecha różnych chorób zapalnych i alergicznych, takich jak egzema i astma. W rezultacie cytokiny typu 2 – w tym interleukina 4 (IL-4) i IL-13 – znalazły się w centrum uwagi, jako obiecujące cele selektywnego leczenia. Dupilumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem monoklonalnym (mAb), który moduluje zarówno sygnalizację zależną od IL-4 jak i IL-13.

Dupilumab wiąże się z podjednostką alfa receptora IL-4 (IL-4Rα), która może również dimerizować z podjednostką receptora IL-13 w celu kontrolowania sygnalizacji IL-13 (Nat. Rev. Drug Discov 15, 35-50; 2016). W trzech randomizowanych, kontrolowanych placebo próbach z udziałem dupilumabu u 2111 pacjentów 36-39% uzyskało „klarowną lub prawie jasną” skórę w 16 tygodniu leczenia, w porównaniu z 10-12% pacjentów w badaniu kontrolnym. Częste działania niepożądane obejmowały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, wypryski w ustach lub na wargach oraz zapalenie oka i powiek. Dupilumab jest także w badaniach III fazy klinicznej dotyczącej astmy i polipowatości nosa oraz w badaniach fazy II w kierunku zapalenia przełyku.

Firmy farmaceutyczne szukają kandydatów, którzy przechwytują sygnalizację IL-4 i IL-13 bezpośrednio – przez wiązanie się z cytokinami. Sanofi bada pierwsze w swojej klasie bispecyficzne przeciwciało SAR156597, wiążące się z obydwoma cytokinami. Jest ono w fazie II badania dotyczącego idiopatycznego zwłóknienia płuc. Tralokinumab – mAb ukierunkowane na IL-13 od AstraZeneca jest w fazie III w badaniach nad astmą i w fazie II nad egzemą. Inne mAb anty-IL13, które są w próbach fazy II, obejmują lebrikizumab firmy Roche i RPC4046 od Celcene.

Źródło:

Nat. Rev. Drug Discov. 16, 305; 2016

ISSN 1689-7730