Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Fundusz Europejski wspiera informatyzację Polskiej Służby Zdrowia07.12.2012

autor: Małgorzata Kopciuch
słowa kluczowe:

CSIOZ realizujące zadania z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego z ramienia Ministerstwa Zdrowia, przygotowało Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia, składający się w sumie z 6 projektów. Jeden z nich, realizowany przez CGM Polska i noszący roboczą nazwę „P1”, ma na celu stworzenie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Główne założenia projektu to: włączenie pacjenta w proces leczenia, obniżenie kosztów leczenia oraz kompleksowe monitorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto system P1 ma umożliwić organom publicznym, w tym administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorcom i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. 

 

Bezpośrednim wynikiem prowadzonych prac będzie:  

  • Poprawa jakości obsługi pacjentów (podniesienie jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia i jego danych medycznych, usprawnienie obsługi przez realizację elektronicznych usług – np. e-Recepta, elektroniczne skierowanie czy zlecenie),
  • Planowanie opieki zdrowotnej (analizy statystyczne wykonywane przez administrację publiczną),
  • Elektroniczne rozliczenia (szybsze i łatwiejsze dokonywanie rozliczeń między usługodawcami i aptekami a płatnikiem, z wykorzystaniem e-faktury i elektronicznego podpisu),
  • Zarządzanie kryzysowe (bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia przez podmioty publiczne – Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia),
  • Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia (współpraca elektronicznych systemów opieki zdrowotnej – zapewnienie obywatelom UE swobody w przemieszczaniu się przy zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych),
  • Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych (gromadzenie i przetwarzanie wiarygodnych danych).

 

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu P1 są wręcz rewolucyjne – system wpłynie na poprawę stanu zdrowia obywateli, zwiększy ich bezpieczeństwo, poprawi jakość świadczeń zdrowotnych, przyniesie oszczędności czasu lekarzy i pacjentów. Dodatkowo zwiększy efektywność przetwarzania informacji, ułatwi obsługę administracyjną oraz poszerzy interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Całkowita wartość prac realizowanych w chwili obecnej przez CGM Polska na rzecz CSIOZ to ponad 36.000.000 zł brutto. 


ISSN 1689-7730