Inhibitor replikacji wirusa Ebola07.12.2015

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Naukowcom udało się znaleźć inhibitor replikacji i rozprzestreniania wirusa Ebola. Związkiem tym okazał się być analog cytydyny - β-d-N4-hydroxycytydyna (NHC). Spośród przebadanych związków NHC okazał się działać w stężeniach nie wywołujących efektu cytotoksycznego. Związek ten oddziałuje na cały proces replikacji wirusowego RNA, przy czym jest to raczej opóźniający niż całkowite zatrzymanie. Choć mechanizm działania NHC nie jest w pełni poznany, postuluje się oddziaływanie z białkami wirusowymi, białkami gospodarza lub inkorporację do RNA i zaburzenie drugo i trzeciorzędowych struktur wirusowego RNA.

Co ciekawe związek ten okazał się być również skuteczny przeciw wirusowi Marburg. Możliwe, że niedługo doczekamy się nowych leków przeciwwirusowych opartych o NHC.

Źródło

  • Reynard O, Nguyen XN, Alazard-Dany N, Barateau V, Cimarelli A, Volchkov VE.
    Identification of a New Ribonucleoside Inhibitor of Ebola Virus Replication.
    Viruses. 2015 Dec 1;7(12):6233-40.

ISSN 1689-7730