Jak leczyć uzależnienie od kokainy?07.08.2012

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Uzależnienie od narkotyków stanowi poważny problem społeczny. Podczas jego leczenia ważne są zwłaszcza dwa aspekty. Jednym z nich jest działanie przeciwstawne do narkotyku, natomiast drugim jest przywrócenie normalnego działania mózgu.
Jeśli chodzi o pierwszy aspekt to klasycznym podejściem jest użycie związków, które blokują receptory na które wpływa narkotyk. Możliwe jest też drugie wyjście - usunięcie nieporządanej substancji. Jeśli chodzi o drugie podejście, wydaje się że obiecującą metodą może być użycie enzymów, które rozkładają narkotyk - w badanym przypadku kokainę - w organizmie. Może to pomóc zablokować wnikanie narkotyku do mózgu i jego efekty fizjologiczne. Naukowcy postanowili obliczyć farmakokinetykę kokainy. Okazuje się że bez enzymu rozkładającego narkotyk okres jego półtrwania jest prawie liniowo zależny od jego ilości w osoczu czy w mózgu. Podanie enzymu pozwoli na znaczne zmniejszenie szczytowych stężeń narkotyku i okresu półtrwania. Ponadto udało się wyliczyć minimalną dawkę powodującą efekty fizjologiczne. Jest duża szansa, że te badania przyczynią się do powstania nowej generacji leków do walki z uzależnieniami.

Źródło:
http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1002610

ISSN 1689-7730