Jak priony zdobywają oporność07.03.2013

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Priony to białka, które mają sekwencję taką samą lub bardzo podobną do normalnie występujących w organizmie białek. Powstają one na skutek nieprawidłowego zwinięcia białek i potrafią zmieniać strukturę innych, prawidłowo zwiniętych białek "rozmnażając" się w ten sposób.

Okazało się, że priony istnieją w kilku różnych konformacjach, między innymi takich które są przystosowane do różnych warunków panujących w mózgu i komórkach. Priony występujące w mózgu są oporne na swainsoninę, która jest odpowiedzialna za nieprawidłową glikozylację tego białka. Te występujące w komórkach somatycznych są oporne na kifunesinę, która odpowiada za glikozylację innego rodzaju. Priony mogą jednak tracić lub nabywać tą oporność.

Jeśli priony oporne na swainsoninę hoduje się w komórkach somatycznych, to z czasem tracą one tą oporność, jednak w populacji pozostaje mały procent prionów, które nadal wykazują oporność. Po umieszczeniu populacji tych prionów w obecności swainsoniny "rozmnażają" się jedynie priony wykazujące oporność, w ten sposób przywracając pierwotny stan. Ponadto w nowo powstałej populacji prionów mogą pojawić się priony "zależne" od swainsoniny, które "rozmnażają" się szybciej w obecności tego związku.

Jest więc widoczne, że w przypadku prionów można zaobserwować wpływ presji selekcyjnej na populację, a informacja jest przekazywana do prionów "potomnych" poprzez odpowiednią konformację cząsteczki.

Źródło:

ISSN 1689-7730