Jaki wpływ mają bakterie jelitowe na chorobę wieńcową? 07.05.2011

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: bakteria, serce, choroba wieńcowa

Choroby układu krążenia wiąże się z podwyższonym poziomem trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Niedawne odkrycia pomogą lepiej uwzględnić wpływ bakterii jelitowych na te choroby. Bakterie znajdujące się w dolnej części przewodu pokarmowego mogą wpływać na wchłanianie i trawienie wielu składników odżywczych oraz wpływać na ilość energii pobieraną z pokarmu, co może przełożyć się na powstanie np. otyłości czy cukrzycy u pacjenta.

Badania wykazały, że  metabolity fosfatydylocholiny (zwanej potocznie lecytyną) takie jak cholina, tlenek N-trimetyloaminy (ang. trimethylamine N-oxide; TMAO) i betaina mają wpływ na możliwość rozwoju choroby wieńcowej. Badania na myszach pokazały, że spożywanie dużych ilości wyżej wymienionych związków oraz skład flory jelitowej mają kluczowy wpływ na rozwój miażdżycy (ang. atherosclerosis). Co ciekawe, fosfatydylocholiny (lecytyny) używa się jako suplementu diety, by zapobiec chorobom serca pomimo braku dowodów na takie działanie. Fosfatydylocholina jest metabolizowana przez bakterie jelitowe do choliny i trimetyloaminy (TMA), która jest w wątrobie utleniana do TMAO za pomocą enzymu monooksygenazy flawinowej (FMO). TMAO znajdując się w krwioobiegu powoduje zwiększone odkładanie się płytki miażdżycowej, a w konsekwencji prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej. Jako rozwiązanie tego problemu można użyć trzech metod. Pierwsza metoda polega na redukcji przyjmowanej fosfatydylocholiny. Druga polega na podaniu niewielkich ilości antybiotyków, które zmniejszą liczbę bakterii metabolizujących cholinę. Trzecie podejście polega na podawaniu określonych bakterii probiotycznych, które nie przetwarzają choliny. W przyszłości jedną ze strategii walki z tą dolegliwością może być blokowanie białka monooksygenazy flawinowej FMO3, które odpowiada za wytwarzanie TMAO. Należy jednak pamiętać, że cholina jest kluczowym związkiem w wielu innych szlakach metabolicznych i jej nadmierne ograniczenie może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

Jej niedobór odpowiada za niealkoholowe stłuszczenie wątroby i uszkodzenia mięśni. Wstepne badania w populacji ludzkiej potwierdziły wyniki uzyskane w czasie eksperymentów na myszach.Prace nad wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce już trwają.

Źródła:

  1. Nature. 2011 Apr 7;472(7341):57-63.
    Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease.
    Wang Z, Klipfell E, Bennett BJ, Koeth R, Levison BS, Dugar B, Feldstein AE, Britt EB, Fu X, Chung YM, Wu Y, Schauer P, Smith JD, Allayee H, Tang WH, DiDonato JA, Lusis AJ, Hazen SL.
  2. Nature. 2011 Apr 7;472(7341):40-1.
    Cardiovascular disease: the diet-microbe morbid union.
    Rak K, Rader DJ.

ISSN 1689-7730