Kobiety decydują się na macierzyństwo coraz później.07.06.2014

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu; Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne „Małgorzata” w Śremie
słowa kluczowe:

Amerykańskie NCHS (National Center for Health Statistics – Narodowe Centrum Statystyki Zdrowia) przedstawiło dane dotyczące dzietności kobiet w USA. Najciekawszym spostrzeżeniem było, że w roku 2012 w porównaniu do danych sprzed 40 lat ilość pierwszych porodów po 35 roku życia wzrosła dziewięciokrotnie. Największy wzrost zanotowano u kobiet w wieku pomiędzy 35 a 39 rokiem życia, a jedynie nieznacznie mniejszy wzrost u kobiet pomiędzy 40 a 44 rokiem życia. Przeprowadzone obserwacje dotyczą wszystkich grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych, z największym wzrostem trendu do pierwszych porodów po 35 roku życia w grupie czarnych nie-latynosów, białych nie-latynosów i osób pochodzenia azjatyckiego lub z wysp Pacyfiku. Najniższy przyrost stwierdzono w grupie rdzennych amerykanek (Indian) oraz rdzennych mieszkanek Alaski. Nie zanotowano różnic pomiędzy regionami zamieszkania w obrębie terytorium USA.

Według badaczy trend do późniejszego rodzenia dzieci może znacząco wpłynąć na przyszłą strukturę populacji Stanów Zjednoczonych. W dalszej perspektywie czasu może to się wiązać z mniejszą płodnością, a co za tym idzie coraz mniejszą dzietnością rodzin a w konsekwencji spowolnieniem ogólnego wzrostu populacji amerykańskiej.

Źródło:

  • Mathews TJ i wsp. "First Births to Older Women Continue to Rise." NCHS Data Brief No. 152. Published online May 9, 2014.

ISSN 1689-7730